Uitdaging

Binnen het Trinity project brengt men toponderzoekers en industriële partners uit heel Europa samen om zo nieuwe, digitale en mens-georiënteerde robottechnologie te ontwikkelen. Zo kunnen we robots beschikbaar, veilig, competitief en betaalbaar maken voor zowel kleine als grote bedrijven. 

Projectdoelstellingen

Het creëren van een netwerk van digitale innovatiehubs (DIH’s) samengesteld uit onderzoekscentra en universitaire groepen met het oog op toenemende flexibiliteit in de productie door de invoering van nieuwe robotica-oplossingen:

  • gespecialiseerd in geavanceerde robottechnologie
  • Internet der Dingen (IoT)
  • ondersteund door een DIH met experten op het vlak van cyberveiligheid voor robots

Zorgen voor het voortbestaan van dit netwerk gedurende de hele looptijd van het project door het opbouwen van een duurzaam businessmodel. Het leveren van een kritisch aantal use case-demonstraties in samenwerking met industriële partners om het concurrentievermogen van Europese bedrijven te verhogen.

Trinity business model

 

Economische waarde

TRINITY zal een netwerk van digitale innovatiehubs uitbouwen. Dit is essentieel om KMO’s in contact te brengen met globaal toonaangevende onderzoekers en onderzoeksfaciliteiten, waarbij het aantal nieuwe prototypes verhoogd en de doorlooptijd voor praktische toepassingen en innovaties ingekort wordt (bijvoorbeeld door het inkorten van de time-to-profit). Binnen deze DIH’s zullen in samenwerking met KMO’s en middelgrote beursgenoteerde bedrijven (of zogenaamde mid-caps) demonstraties uitgevoerd worden. Op deze manier kan de samenwerking tussen onderzoekers, technologieproviders en nieuwe gebruikers ondersteund en kunnen bezorgdheden in verband met cyberveiligheid aangepakt en recente ontwikkelingen in de praktijk omgezet worden.

Het creëren van een veellagig netwerk is slechts één van de doelstellingen. Hiertoe zal in elk partnerland een lokale digitale innovatiehub opgericht worden (voor zover deze nog niet bestaat), waarin onderzoeksinstellingen, technologieproviders en regionale nieuwe gebruikers, d.w.z. lokale maakbedrijven, samengebracht worden. De onderzoeksinstellingen zullen de fysieke faciliteiten ter beschikking stellen en op die manier fungeren als lokale competentiecentra. Ze zullen worden aangevuld met aanbieders van niet-technische diensten, zoals organisaties voor de overdracht van technologie, octrooibureaus en investeringsexperten en samen een lokale digitale innovatiehub vormen. Daarnaast zullen deze lokale actoren gekoppeld worden aan een internationaal netwerk van bestaande DIH’s, experimentele netwerken en ICT/I4MS-hubs/DIH’s om zo de uitwisseling van kennis en ervaring op Europees niveau te bevorderen en directe communicatiekanalen tot stand te brengen. Zo kan in de beide hoger genoemde domeinen een uitgebreid netwerk van competenties opgebouwd worden. De economische leefbaarheid van lokale DIH’s, met het aantrekken van investeringen en het samenbrengen van opleidingsbehoeften en opleidingsinstituten, is beschreven in het Businessplan. De duurzaamheid van lokale DIH’s zal gerealiseerd worden door het opzetten van een TRINITY-gemeenschap bestaande uit internationaal met elkaar verbonden nationale sub-gemeenschappen.

Ook bedrijven zullen use cases demonstreren, met behulp van de hardware- en software-infrastructuur die door het TRINITY-consortium ter beschikking wordt gesteld. Het succes van de open oproep zal afhangen van de communicatieactiviteiten. Daarom heeft het TRINITY-consortium 6 clusterorganisaties mee aan boord genomen. Samen zullen ze binnen hun eigen netwerk 2000 bedrijven bereiken en, door de netwerken van alle consortiumleden samen te voegen, denken we voor beide oproepen meer dan 10000 bedrijven te kunnen bereiken.

Het doel van de open oproep is om een welbepaald, door een consortium voorgesteld experiment te financieren om zo met de gekozen technologie of technologieën een succesverhaal te schrijven. We denken daarbij aan een schaalgrootte tussen €50,000 en €300,000. Dit kan onder andere gaan om een nieuw type van robot waarvoor nog een zekere mate van ontwikkelingswerk en enige outsourcing aan technologieproviders nodig zal zijn. Het oproepcomité zal meer dan 50% van het totale TRINITY-budget gebruiken om de activiteiten en kosten van deze derde partijen te financieren.

Contact

Gelieve project leider Asad Tirmizi te contacteren voor meer informatie.