Met de steun van

Uitdaging

Terwijl grote ondernemingen in hun productie en waardecreatieproces al inspelen op de wijzigingen die voortvloeien uit de digitale revolutie, hebben KMO’s het moeilijk om de Industrie 4.0-revolutie te omarmen. Het oppikken van geavanceerde productie-oplossingen is nog steeds een uitdaging voor KMO's: slechts één op vijf maakbedrijven heeft al gebruik gemaakt van geavanceerde productie-oplossingen.

Partners uit regio's doorheen heel Europa hebben besloten om de krachten te bundelen en om hun ervaringen uit te wisselen over hoe beleidsmaatregelen in verband met structurele fondsen het volledige potentieel van Industrie 4.0 kunnen helpen ontsluiten omdat ze er volledig van overtuigd zijn dat het succes van de digitale transformatie in ruime mate zal afhangen van KMO’s, die behoefte hebben aan meer praktische ondersteuning.

Het SMARTY-project is opgezet om onder haar leden een gemeenschappelijke basis uit te stippelen voor de beleidsmaatregelen die nodig zijn om de huidige fragmentering van Industrie 4.0-oplossingen weg te werken en hun activerend potentieel te versterken door de belangrijkste uitdagingen die hun verspreiding in het ecosysteem van de Europese Unie belemmeren, aan te pakken. Daarom is het van cruciaal belang dat de beste oplossingen doorheen de hele EU samengebracht en met elkaar verbonden worden om de ontwikkeling, opschaling en commercialisering evenals de verdere verspreiding van Industrie 4.0-oplossingen te bevorderen, ongeacht of het nu om nieuwe technologieën dan wel om nieuwe producten, diensten, businessmodellen, enz. gaat.

Projectdoelstellingen

De algemene doelstelling van het project is om een beleidswijziging bij de uitvoering van regionale beleidsmaatregelen en programma's in verband met Structurele Fondsen te initiëren om het bewustzijn en de invoering van Industrie 4.0-oplossingen en -technologieën door kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) te versterken. Het project wil de partners helpen om beleidsmaatregelen ter ondersteuning van innovatieprojecten van KMO’s te ontwerpen en uit te werken, vooral in verband met investeringen in diensten voor technologische, strategische, organisatorische en commerciële innovatie in lijn met hun S3’s die Industrie 4.0 herbevestigen als het nieuwe paradigma voor de aansturing van industriële ontwikkeling in de volgende jaren.

De secundaire doelstelling van het project is het ondersteunen van de partners bij het verbeteren van hun beleidsmaatregelen om Industrie 4.0 te stimuleren door hun ervaringen en goede praktijken uit te wisselen op het vlak van:

  • de bevordering van technologische, organisatorische en sociaaleconomische content (diensten, praktijken, oplossingen) van het nieuwe Industrie 4.0-paradigma bij KMO's;
  • de introductie van digitale technologieën bij KMO's, onder andere in verband met de relatie tussen het bedrijf en haar klanten en het beheer van de leveringsketen;
  • de ontwikkeling van voorspellende modellen door de verdere integratie van virtuele verwerking in het productieproces en in het beheer van de leveringsketen om op die manier de waardecreërende keten te identificeren en op te volgen.

Economische waarde

Het doel van de partnerregio’s is het ondersteunen van de industriële modernisering als motor van de economische dynamiek in Europa en de creatie van duurzame groei en tewerkstelling in de EU. Als leider in hoogtechnologische productie is Europa goed geplaatst om de overgang naar Industrie 4.0 to promoten. Het invoeren van geavanceerde productie-oplossingen is nog steeds een moeilijke uitdaging voor KMO's. De belangrijkste hinderpalen zijn de hoge kostprijs van investeringen in geavanceerde productie-oplossingen, het gebrek aan financiële middelen en moeilijkheden om de prestaties en de potentiële commerciële return van dergelijke technologieën correct in te schatten.

Gezien het overwicht van kleine en middelgrote ondernemingen in de EU-economie moeten beleidsmakers deze barrières absoluut aanpakken. Ze moeten zich daarbij tot doel stellen om de randvoorwaarden en ondersteunende structuren voor productie-KMO’s te optimaliseren om hen zo in staat te stellen de uitdagingen van Industrie 4.0 aan te gaan en de kansen van deze vierde industriële revolutie ten volle te benutten.

De regio’s van het Industriële Moderniseringspartnerschap hebben dit probleem duidelijk geïdentificeerd en erkennen de behoefte aan regio-overschrijdende, gecoördineerde acties om complementaire capaciteiten en competenties uit de verschillende regio’s op te sporen, te analyseren en uit te wisselen om op die manier goede Industrie 4.0-oplossingen in relevante industriële omgevingen te demonstreren en te valideren (via innovatieve projecten). De uitwisseling van ervaringen om de opname van geavanceerde productieoplossingen door KMO’s te ondersteunen zou deze leemte moeten opvullen door onder de partnerregio’s beleidsvormings- en capaciteitsopbouwende activiteiten te stimuleren. De focus moet hierbij liggen op de manier waarop KMO’s ondersteund kunnen worden bij het omarmen van het nieuwe Industrie 4.0-paradigma, het verbeteren van hun productieprocessen en de ontwikkeling van nieuwe, meer concurrerende en duurzame businessmodellen.

Contact

Bezoek de project website voor meer informatie of contacteer Ger van den Kerkhof.