Met de steun van

Interreg Euregio Meuse Rhine

Situatie

De automobielsector is een belangrijke economische motor in de Euregio Maas-Rijn (EMR) en levert een sterke bijdrage aan werkgelegenheid, kenniscreatie, onderzoek en innovatie. De internationale automobielindustrie stelt hoge eisen op het gebied van technologie, efficiëntie en kwaliteit. Om te voldoen, moeten bedrijven zich specialiseren en samenwerken in internationale supply chains die gezamenlijk producten van wereldklasse produceren. OEM's zoals BMW bij NedCar (Geleen) of Ford Research Centre, Toyota Europe (Aken) en VDL Bus&Coach (Helmond) vragen om een actieve gemeenschap van innoverende kmo's.
De automobielsector kan een speerpunt zijn voor het verwezenlijken van de ambitie van de EMR een moderne kennis- en technologieregio te zijn met een concurrerende economie en een hoge levensstandaard, in een inclusieve samenleving die de werkgelegenheid stimuleert.

Thema: CO2-reductie van bron tot wiel

CO2-reductie in de hele toeleveringsketen is het belangrijkste criterium voor het toekomstige concurrentievermogen van de automobielsector. CO2-reductie vertaalt zich in brandstofbesparing en dat vereist een gewichtsreductie op alle voertuigen, die behaald kan worden door het gebruik van lichtgewicht materialen. De overgang naar elektrische auto's vergt een grote sprong voorwaarts op het vlak van gewichtsbesparing. De implicaties zijn enorm. Er zijn nieuwe materialen en compleet nieuwe productieprocessen nodig. In deze transitie houdt CO2-reductie in dat voorrang wordt gegeven aan duurzame productieprocessen en hernieuwbare materialen; CO2-reductie 'van bron tot wiel'.

Uitdaging

OEM's zijn sterk met deze thema's bezig, en kennisinstituten (KI's) doen actief onderzoek op het gebied van lichtgewicht technologieën. De toeleveringsketen (kmo's) is evenwel in beslag genomen door de dagdagelijkse beslommeringen en legt nog niet de innovatieactiviteit aan de dag die nodig is voor een concurrentievermogen op lange termijn. Er is behoefte aan een programma voor bewustmaking, activering en het stimuleren van innovatie op het vlak van geavanceerde materialen en technologieën.

Doelstelling

Samenwerking over de grenzen heen

Lichtgewicht innovatie op het vlak van autotechniek vereist samenwerking, en in de multinationale EMR-regio betekent dit samenwerking over de grenzen heen. De vijf EMR-subregio's hebben alle troeven in handen voor succesvolle innovaties op het gebied van innovaties met geavanceerde automaterialen: onderzoekscentra die zich bezighouden met lichtgewichtmaterialen in Aken, Luik, Geleen en Lommel; grondstoffenleveranciers van zowel polymeren als composieten (bv. DSM, Sabic) en metalen (bv. Arcelor); bewerkers van polymeren & composieten en metalen (multimaterialen) en leveranciers van verbindingstechnologieën in alle regio's; de Chemelot-campus voor materiaalinnovatie in het centrum van de EMR ... Dit alles versterkt de OEM-productiefaciliteit, verbetert de competenties op het vlak van lichtgewicht in Born, en zorgt voor een goed georganiseerde automobielsector met actieve branches in alle subregio's.
Om van de regio een internationale voortrekker op het gebied van automaterialen te maken, moeten deze troeven alleen nog over de grenzen heen worden gebundeld. Dat is het doel van dit project.

  • Een specifieke lichtgewicht automobielgemeenschap creëren in de EMR die actief streeft naar CO2-reductie door materiaal- en procesinnovatie.
  • Een EMR-innovatieagenda opstellen voor het ontwerp van lichte voertuigen, ondersteund door kenniscentra en door de industrie.
  • De eerste grensoverschrijdende demoprojecten met de regionale industrie opzetten en vóór 2020 concrete prototypes leveren voor nieuwe bedrijven.
  • De resultaten ruchtbaarheid geven om de EMR te versterken als internationale topregio voor automobielinnovatie.

Activiteiten

  • De toeleveringsketen voor geavanceerde automaterialen mobiliseren om de toekomstige uitdagingen aan te gaan.
  • Duidelijk maken dat voor succesvolle innovatie samenwerking nodig is en wijzen op het grensoverschrijdende potentieel van de EMR.
  • De meest veelbelovende gebieden bepalen voor gewichtsbesparing in voertuigen, deze matchen met het EMR-profiel en de componenten voor de demoprojecten selecteren.
  • Lacunes op het vlak van kennis identificeren en een tweerichtingsprogramma opzetten voor kennisoverdracht tussen KI's en de industrie.
  • Innovatieconsortia creëren van kmo's + KI's voor elke component om de 'marktrijpe' lichtgewichtprototypes en -processen te ontwikkelen.

De demoprojecten zullen concrete prototypes leveren van geselecteerde voertuigcomponenten en de haalbaarheid van productieprocessen aantonen via simulatie. Er zullen demonstratiemodellen zijn voor een praktijkgerichte demonstratie bij OEM-klanten, en de kmo's zullen gereed zijn om in productie te gaan. De regio zal over toonaangevende projecten beschikken om de EMR te profileren als topregio in de autosector met een innovatieve economie.

Project partners

Light Vehicle 2025 is een door de EU gefinancierd grensoverschrijdend project (Interreg) in the Euregio Maas-Rijn (Wallonië en Vlaanderen in België, Limburg in Nederland an Noordrijn-Westfalen in Duitsland). Het werd in 2018 opgestart door 6 partners (Flanders Make (Leader), Automotive NL, AMAC GmbH, Technifutur, University of Liège en Campus Automobile Spa – Francorchamps) en heeft een looptijd van 3 jaar tot 2021.

Contact

Voor meer informatie over dit project kan je terecht bij Philip Eyckens - Project leider - Flanders Make of op de projectwebsite https://www.lightvehicle2025.eu.

Project financiers

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Wallonië
Provincie Limburg NL
Provincie Noord-Brabant
Provincie Limburg BE