Met de steun van

Interreg Vlaanderen Nederland

Uitdaging

Vlaanderen en Nederland behoren tot de Europese hightech topregio’s. Toch staat de hightech sector in deze grensregio voor een aantal belangrijke uitdagingen:

  • Nieuwe (disruptieve) technologieën;
  • Aanstormende concurrentie vanuit opkomende economieën;
  • Steeds hogere consumenteneisen;
  • Toenemende schaarste in grondstoffen.

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden dient men de productieketen te herbekijken. Alleen zo kan de huidige flexibiliteit, diversiteit en kwaliteit gewaarborgd blijven.

De industrie moet vandaag voldoen aan maatwerk, met hogere kwaliteit en kortere doorlooptijden. Om dit te bereiken zijn flexibele en meer efficiënte en snellere productieprocessen nodig. Maar ook de betrokken organisaties en operators die dergelijke productiesystemen aansturen, kunnen niet achter blijven.

In de grensregio wordt hard gewerkt aan deze noodzakelijke transformatie naar een meer digitale industrie. Zo is er de Transformatieagenda Industrie 4.0 in Vlaanderen en Smart Industry in Nederland. Deze twee initiatieven versterken de maakindustrie aan beide zijdes van de grens door:

  • Een hechte samenwerking;
  • De nodige kennis- en ervaringsuitwisseling;
  • Het faciliteren en ondersteunen van onderzoek.

'Fokus' vloeit direct voort uit de top Vlaanderen-Nederland van eind 2016. Hier bespraken de Ministers van Innovatie van Nederland en Vlaanderen de hightech samenwerkingsagenda en engageerden ze zich om de activiteiten rond de Fabriek van de Toekomst in beide landen aan elkaar te verbinden.

Validatie lijmtechnieken in JMLab

Projectdoelstellingen

Het proactief inzetten en verbinden van kennis, faciliteiten en technologieën in de kennislabs in Nederland en Vlaanderen op het gebied van productietechnologie. Met als doel het ontwikkelen en implementeren van innovaties door 200 KMO/MKB-bedrijven zodat deze kunnen transformeren naar een Fabriek van de Toekomst (FvdT).

Vlaanderen en Nederland gaan binnen dit project intensief samenwerken en kennis bundelen. Zo zal de gezamenlijke kennislab-infrastructuur beschikbaar worden gemaakt voor de Kmo’s/Mkb’s. Zij zullen zo een voordeel behalen dat hen helpt de uitdagingen op weg naar de Fabriek van de Toekomst te overwinnen.

In dit project focussen we op twee technologieën die een sleutelrol spelen in de Fabriek van de Toekomst:

  1. Flexibele operator ondersteuning op de werkplek m.b.v. robots, cobots en augmented reality (AR);
  2. Geconnecteerde werkplaats: Slimme integratie en connectie van machines op de werkplek in de context van complexe hoogwaardige componenten/producten.

Onderzoekslabo's

In het Fokus-project ondergaan Fieldlab Flexible Manufacturing (Eindhoven), Smart & Digital Factory Application Lab (Diepenbeek), Lab “the ultimate factory” (Brugge), Open Manufacturing Campus (Turnhout) en het Flanders Make Joining and Materials Lab (Lommel) tevens een infrastructurele optimalisatie en doorgedreven digitalisatie. In deze field labs worden demonstrator cases opgericht rond digitalisatie en operator ondersteuning.

Bedrijven kunnen gebruik maken van de voorziene infrastructuur om innovaties te ontwikkelen en te implementeren zodat ze kunnen transformeren naar een Fabriek van de Toekomst.

Selectieprocedure

Er wordt een trechtermethode toegepast waarbij de procedure start bij 200 bedrijven die een web-based scan laten uitvoeren om na te gaan welke hun status en noden zijn met betrekking tot de Fabriek van de Toekomst. Daarna vinden 150 persoonlijke detailleringsgesprekken plaats met één van de projectpartners. Daaropvolgend kunnen 75 ondernemingen deel uitmaken van interactieve workshops. Ten laatste worden 35 individuele trajecten in de verschillende Field labs ondergebracht waarna de output van dit proces resulteert in een concreet en individueel implementatieplan. Met behulp van een toegangsbiljet kan een maakbedrijf een innovatiescan en transitietraject inkopen ter waarde van 10.000 euro.

Economische waarde

De ontwikkelde tooling voor de transformatiescan naar de Fabriek van de Toekomst en de bijhorende implementatiemethodiek stellen we ter beschikking gesteld aan externe partijen die deze in willen zetten. Dit geldt ook voor de gegenereerde kennis en de gerealiseerde interregionale infrastructuren. Doelstelling is immers om in de periode na afronding van het project een veelvoud van het aantal KMO/MKB-bedrijven te helpen bij het worden van een Fabriek van de Toekomst, dan dat binnen het project het geval is geweest. Op die manier wil het Fokus project maximaal bijdragen om de competitiviteit van de KMO/MKB-bedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland te verbeteren.

Contacteer ons

Voor vragen rond FOKUS kan u terecht bij Maarten Witters - Project leider - Flanders Make.