Cotemaco

Met de steun van

Verhoogde competitiviteit dankzij efficiëntere samenwerking tussen mens en machine

COTEMACO (Meer competitiviteit dankzij efficiëntere samenwerking tussen mens en machine) is een door Interreg North-West Europe gefinancierd programma om KMO's te stimuleren collaboratieve robotica en digitale technologieën te implementeren

We willen via een voucherprogramma 60 KMO's uit de automobiel- en voedingsindustrie aanzetten om living labs te gebruiken en zo van dichtbij kennis te maken met deze nieuwe technologieën. Dat verlaagt de drempel om ze ook daadwerkelijk te implementeren. Zo verhogen de betrokken bedrijven hun competitiviteit, wat potentieel kan leiden tot 50 miljoen euro nieuwe omzet in de sector en 125 directe jobs.

Uitdaging

De maakindustrie in Noordwest-Europa worstelt om op kosten te blijven concurreren met grootschalige fabrikage in lageloonlanden. KMO's kampen bovendien ook met een schaarste aan goede werknemers omdat sommige werkzaamheden repititief en fysiek belastend zijn. Dergelijke taken benutten niet het volledige potentieel van de werknemer. Flexibele productie die tegemoet komt aan de vraag van de markt naar superpersonalisatie en de productie van kleine series, zogenaamde lot-size 1, zijn fundamenteel om de concurrentiekracht te vergroten en jobs in de regio te houden. Toch weten maar weinig KMO's wat collaboratieve robotica inhoudt en zijn ze weigerachtig om in de technologie te investeren. 

Partners

Het consortium omvat 8 onderzoekscentra, kamers van koophandel en kennisinstellingen uit België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

De 4 onderzoekspartners in het project zullen elk living labs of proeftuinen opzetten en/of open stellen die specifieke stappen in het productieproces demonstreren. Dat moet leiden tot meer bewustzijn en meer tastbare kennis bij KMO's in Noordwest-Europa. Doordat KMO's in deze living labs kunnen testen en ervaren hoe collaboratieve robotica en digitale technologieën werken in herkenbare en industrieel relevante settings, wordt de drempel verlaagd om de technologieën te adopteren. 

Activiteiten

Dankzij de steun van Interreg North-West Europe kunnen KMO's gebruik maken van vouchers voor trainings, demonstratie's of technologische ondersteuning. Het gaat om een traject dat de partners samen met de bedrijven doorlopen. 

  • Awareness (bewustwording): in gesprekken met de KMO's worden de living labs gedefinieerd 
  • Commitment (toezegging): geïnteresseerde KMO's verzamelen zich in een netwerk
  • Training (opleiding): deze worden specifiek op de individuele noden en toepassingen aangepast
  • Incubation (incubatie): ervaring uit eerste hand! In de living labs kunnen KMO's de nieuwe technologieën uitproberen op bedrijfsspecifieke cases 
  • Adoptation (aanvaarding en integratie): de partners ondersteunen de bedrijven bij de installatie

Totaal projectbudget: 3.9 miljoen euro, waarvan 2.35 miljoen euro via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Contacteer ons

Contacteer Sonia Vanderlinden - Project leider - Flanders Make voor meer informatie of bezoek de project website.