Uitdaging

Sinds een aantal jaar heeft de fruitteelt in België het moeilijk, denk maar aan de appelen- en perenboycot uit Rusland, de concurrentie met lageloonlanden of het vinden van geschikt personeel met voldoende ervaring. Dit zijn vaak ernstige obstakels die het realiseren van schaalvoordelen en het versterken van het concurrentievermogen verhinderen. Indien deze schaalvergroting zich niet doorzet en de prijzen laag blijven, is de fruitteelt in België gedoemd om te verdwijnen.

Het personeelsprobleem zou significant gereduceerd kunnen worden indien men een aantal taken zou kunnen automatiseren. Vele taken binnen de fruitteelt bestaan uit het rondrijden in de boomgaard met een voertuig (tractor of plukwagen/hoogtewerker) en de uitvoering van bepaalde handelingen. Het gebruik van fruitplukkende robots kan een belangrijk automatiseringsinstrument zijn waarmee de seizoensarbeid sterk gereduceerd kan worden. In de voorbije jaren heeft de sector sterk de focus gelegd op autonoom rijden: positiebepaling, de berekening van trajecten die het voertuig moet volgen, enz. Voertuiglokalisatie en een veilige werking van het systeem zijn echter nog altijd belangrijke uitdagingen.

Projectdoelstellingen

Het doel is om één licht en één zwaar autonoom fruitteeltplatform te realiseren. Binnen deze platformen zou het rijden gekoppeld kunnen worden aan specifieke autonoom uitgevoerde taken zodat er minder personeel nodig is. Deze automatisering kan dan met de conventionele, niet autonoom uitgevoerde taken vergeleken worden. Er zullen twee voertuigen ontwikkeld worden:

  1. een licht elektrisch voertuig zal taken uitvoeren zoals maaien, onkruidbeheersing en het oogsten van gewassen,
  2. een zwaar dieselvoertuig zal als trekker gebruikt worden voor sproei- en vorstbeschermingsdoeleinden.

Octinion heeft in de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd in autonome navigatie en kan een kostenefficiënte en betrouwbare oplossing aanbieden. BAP Bamps heeft vele jaren ervaring in het bouwen van tools en voertuigen voor deze sector. Flanders Make gebruikt haar expertise om de veiligheidsaspecten van autonoom rijden te onderzoeken.

Economische waarde

De Vlaamse fruitteeltsector heeft een jaarproductie van ongeveer 400 miljoen euro. Het wordt echter steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden voor de vele arbeidsintensieve taken zodat automatisering de beste oplossing is om deze economische activiteit in Vlaanderen te houden.

Door verschillende taken te automatiseren, kan een schaalvergroting verzekerd worden die, samen met diversificatie, een economisch voordeel ten opzichte van de concurrentie in het buitenland zal creëren.

In een eerste fase zal deze automatisering zowel tijdsbesparing als economische voordelen genereren. De automatisering zal toelaten om bepaalde handelingen simultaan uit te voeren en om specifieke activiteiten te optimaliseren. Door het gebruik van volledig geautomatiseerde processen kunnen de kosten aanzienlijk verlaagd worden.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij de project leider Jan Anthonis van Octinion.