Met de steun van

Automated Driving Enabled By Systems on Chip

Het bevorderen van foutbewuste (fail-aware), operationeel faalveilige (fail-safe en fail-operational) elektronische componenten, systemen en architecturen voor sterk en volledig automatisch rijden om mobiliteit in de toekomst veiliger, efficiënter, voordeliger en beter aanvaard te maken.

Doelstelling

Het AutoDrive project, gefinancierd door ECSEL Joint Undertaking in het kader van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma, wil automatisch rijden veiliger en efficiënter maken en zo bijdragen tot het Europese Vision Zero-project voor effectieve verkeersveiligheid. In die zin is het project uiterst belangrijk voor de overgang naar automatisch rijden omdat het toelaat door te groeien naar een volgend niveau van maturiteit en gebruikersacceptatie. Flanders Make wil onderzoek voeren naar fouttolerante automatische obstakelvermijding.

Flanders Make - Autodrive - Horizon 2020

Uitdaging

De mobiliteitssector staat voor cruciale maatschappelijke uitdagingen: het terugdringen van de CO2-uitstoot, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het elimineren van verkeersverstoppingen om de logistieke stromen en verkeersefficiënte te verbeteren en tegelijk op te schuiven naar een ongevallenvrij mobiliteitsscenario waarin ook de noden van kwetsbare weggebruikers zoals kinderen of een verouderende bevolking aandacht krijgen.

De ontwikkeling en toepassing van nieuwe mogelijkheden aangereikt door ECSEL (Electronics, Components and Systems in European Leadership) is daarbij cruciaal: ECSEL wil voertuigen (bijv. auto’s, vliegtuigen, schepen, treinen, alleterreinvoertuigen, satellieten, enz.) en transportsystemen met de nodige intelligentie uitrusten door de bestaande troeven van de Europese industrie uit te breiden en te versterken.

Activiteiten

AutoDrive streeft naar het design van elektronische componenten, systemen en architecturen die (i) zelf-diagnostisch zijn (fail-aware), (ii) faalveilig zijn (fail-safe) en (iii) toch operationeel veilig blijven vanwege redundantie van hard- en software (fail-operational), om de introductie van automatisch rijden in alle voertuigcategorieën mogelijk maken.

Flanders Make zal betrokken zijn bij de creatie en validering van een fouttolerant besturingssysteem, vooral dan op het vlak van laterale besturing. We zullen daarbij vooral focussen op de ontwikkeling van rekenalgoritmes die later in het project met behulp van de Flanders Make demonstratie-inrichting voor autonome technologieën gevalideerd zullen worden. (Klik hier voor meer informatie over ons eerder onderzoek naar automatische voertuigbesturing in het kader van het EMDAS-project.)

“Dit project heeft financiering ontvangen van ECSEL Joint Undertaking onder subsidieovereenkomst nr. 737469. Dit publiek-privaat partnerschap wordt gesteund vanuit het Horizon 2020 onderzoek- en innovatieprogramma van de EU en van Oostenrijk, België, Tsjechië, Finland, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Roemenië, Spanje en Zweden.”

Partners

Om in te spelen op de globale uitdaging van automatisch rijden en de concurrentiekracht van Europa te handhaven, heeft AutoDrive toonaangevende Europese halfgeleiderbedrijven, leveranciers, OEM’s en onderzoeksinstituten bijeengebracht om een pan-Europees ecosysteem te creëren dat de kritische massa heeft om standaarden te zetten en componenten en subsystemen levert. In totaal zullen bij dit project met een totaalbudget van meer dan 65 miljoen euro 58 partners betrokken zijn, waaronder Flanders Make, om een brede waaier van technologieën te ontwikkelen.

Autodrive - Partners

Contacteer ons

Contacteer Harold Perik - Project Manager Autonomous Systems - Flanders Make of bezoek de Autodrive website voor meer informatie.