Ons onderzoek

Ons onderzoek dient één algemeen doel: het ondersteunen van product- en procesinnovatie binnen de Vlaamse industrie. Daarom doen we industrieel gedreven, precompetitief technologisch onderzoek naar de voertuigen, machines en fabrieken van morgen. Zo stimuleren we de digitale transformatie van onze bedrijven - groot en klein.

In eerste instantie leidt dit onderzoek tot concrete toepassingen voor bedrijven (innovatieleiders) die deelnemen aan het onderzoeksproject.  Vervolgens delen we de resultaten ook met de rest van de industrie, zodat ook innovatievolgers de overstap naar Industry 4.0 kunnen maken.

Zo versterkt ons onderzoek de concurrentiekracht van de hele industrie. 

 

VIER COMPETENTIEDOMEINEN VOOR EEN SUCCESVOLLE DIGITALE TRANSFORMATIE

De expertise van Flanders Make richt zich op vier domeinen. In elk ervan spelen modellering en virtualisering een belangrijke rol. Deze vier domeinen zijn vertaald naar competentieclusters waarin bedrijven, andere onderzoeksinstellingen en kenniscentra samenwerken. Aan elk van deze competentieclusters zijn een aantal core labo's toegewezen die concrete onderzoeksprojecten uitvoeren.

Types onderzoek

Binnen Flanders Make voeren we verschillende types onderzoek. Hieronder een overzicht:
  1. Strategisch Basisonderzoek (SBO) is uitdagend en vernieuwend onderzoek met een duidelijke visie op productontwikkeling of vernieuwing van het productieproces. Als bedrijf kan je via de gebruikersgroep het project gedurende vier jaar mee opvolgen en cases aanleveren om de resultaten te valideren. Zo sta je mee aan de wieg van de technologie van morgen. 
  2. Industrieel toegepast onderzoek (ICON of Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek), waarbij we samen met een consortium van minstens 3 bedrijven nieuwe kennis ontwikkelen, die praktisch toegepast kan worden en zo bijdraagt tot economische toegevoegde waarde in Vlaanderen. Dit zijn typisch tweejarige projecten die werken aan toepassingen op middellange termijn. Bedrijven helpen actief mee in het onderzoek met als doel om de resultaten te gebruiken in hun eigen producten of processen.
  3. Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding (COOCK) versnelt de introductie van technologie en kennis bij jouw bedrijf. Dit doen we bijvoorbeeld door cases uit te voeren die de meerwaarde van een bepaalde technologie voor jouw bedrijf aantonen. Op deze manier vertalen we onderzoeksresultaten naar de industrie. 
  4. Internationaal onderzoek laat ons toe mee te bouwen aan een sterk, welvarend en competitief innovatielandschap in Europa. We zijn partner in verschillende interregionale en Europese onderzoeksprojecten. Daarnaast maken we ook deel uit van een netwerk van Digitale Innovatie Hubs (DIH) in Europa. Deze innovatiehubs worden ondersteund door regionale, nationale of Europese initiatieven en willen de digitale transformatie van de industrie - en KMO's in het bijzonder, versnellen.

Contacteer ons

Heb je interesse in een samenwerking? Of wil je graag meer weten over ons onderzoek?