Tom Munters, Manager ad interim researchcluster Flexible Assembly & CTO Flanders Make vzw

Als manager van een researchcluster bepaal je de richting die het complexe vakgebied moet uitgaan, op een indirecte manier. Je bent dirigent van een complex orkest, maar je kan er toch je eigen melodie van maken.

Het onderzoek dat we doen, ga je aansturen. “Welke projecten prioriteit krijgen, welke probleemstellingen we gaan aanpakken, …”, dat zijn typisch de dingen waar je richting aan zal geven. Je bent de brug tussen bedrijven enerzijds en de onderzoekswereld anderzijds.

Wat ik leuk vind, is dat het een inhoudelijke netwerkfunctie is. Je zit in een bevoorrechte positie. Je werkt niet voor een bedrijf, maar voor alle bedrijven. Dat geeft een enorme boost in motivatie, dat geeft voldoening. Je krijgt de kans om op een heel hoog niveau te interageren met al die bedrijven, je leert daardoor enorm veel. Je ziet veel. Je bestrijkt bijna alle Vlaamse maakbedrijven, je krijgt heel snel een heel breed beeld, en je krijgt heel veel ervaring.

In functies met een grote “productie”-content ben je vaak bezig met dagdagelijkse productieproblemen. Bij Flanders Make zet je de blik op de toekomst en kan je daar mee bezig zijn, dat is voor mij veel interessanter.

Dankzij dat indirect leidinggeven heb je een enorme impact. In andere jobs vraagt direct leiding geven veel tijd en praktische organisatie. Die tijd win je. Je kan heel veel projecten tegelijk opstarten en in al die projecten veel deliverables steken. Je dekt daardoor een gigantische scope af!