Flanders Make biedt tools en methoden om uw werkplek te analyseren, om de taakverdeling tussen operator en cobots te optimaliseren en om de stress veroorzaakt door deze human-robot samenwerking en de introductie van nieuwe technologieën op de werkplek te kwantificeren.

 

Locatie: Flanders Make - Lommel

Beschikbaar materiaal

Apparatuur voor meting van fysieke belasting

 • Draadloze 3D-bewegingssensoren
 • Vingerdruksensoren
 • Spiercontractiesensor
 • Software om metingen te registreren, te tonen en te analyseren

Apparatuur voor meting van cognitieve belasting

 • Huidgeleidingssensor
 • ECG-sensor
 • Ademhalingssensor
 • Huidtemperatuursensor
 • EMG-sensor
 • Software om metingen te registreren, te tonen en te analyseren

Wat bieden we aan?

Wij voeren evaluaties uit van uw huidige assemblagewerkplek met betrekking tot de cognitieve en fysieke belasting van de operator. Wij maken gebruik van de modernste meetapparatuur en/of door de operators ingevulde enquêtes. Deze input wordt gebruikt om te beoordelen of het haalbaar is om van uw handmatige montageproces een gezamenlijk proces te maken. Dit zou uw organisatie beter in staat stellen om te gaan met de toenemende vraag naar massaconsolidatie.

Voor elke taak gebruiken we criteria zoals ergonomie, stress, precisie, variabiliteit en uitvoeringstijd om te beslissen of de taak door een robot, de operator of beide moet worden uitgevoerd. Op basis van deze input stellen we een optimaal assemblageschema op dat de productiviteit verhoogt en/of de belasting van de operator vermindert. Tot slot valideren we het effect van de toegepaste veranderingen op de werkplek op het gebied van ergonomie, stress en productiviteit.

Samengevat: 

 • Haalbaarheidsstudie van het assemblageproces om na te gaan of het mogelijk is om het om te zetten in een gezamenlijk assemblageproces.
 • Optimaliseren van de taakverdeling tussen mens en robot.
 • Valideren van veranderingen van een werkcel of assemblagelijn op het gebied van ergonomie, stress en/of productiviteit.

Downloads

Download hier een overzicht:
Meting van cognitieve en fysieke belasting - Overview

Email ons

Ben je geïnteresseerd in het meten van de impact van productieoptimalisatieprocessen op je operatoren en wil je specifieke testen doen? Wil je graag gebruik maken van onze apparatuur? Of heb je advies nodig?