Ontwerp van slimme detectiesystemen voor permanente implementatie

Deadline

Ontwerp van slimme detectiesystemen voor permanente implementatie

Uitdaging

De industrie heeft nood aan betaalbare, permanent ingebedde instrumenten voor monitoring, controle, regeling en besluitvorming. Helaas is de instrumentatie, implementatie en verwerking in machines vaak een ad hoc en losgekoppeld proces. Bovendien heeft, ingevolge de prijszetting en het gebrek aan robuustheid, een groot aantal machines slechts een heel beperkt aantal instrumenten.

Met dit project willen we een industriële doorbraak bereiken, waarbij we de drempel voor machinale instrumentatie willen beperken door:

  1. het verminderen van de inspanning/kost door het ontwikkelen van een gestroomlijnd co-designproces;
  2. het garanderen van een betrouwbare en nauwkeurige oplossing door gebruik te maken van sensorfusie- en online verwerkingstechnieken op ingebedde apparaten;
  3. het reduceren van de hoeveelheid gegevens door alleen relevante data te registreren.

Projectdoelstellingen

Dit project beoogt de ontwikkeling en toepassing van ontwerpmethoden voor instrumentatie in machines. Meer in het bijzonder willen we de volgende zaken aanreiken:

  1. Een ontwerpmethodologie, van eisendefiniëring tot prototypevalidatie, met inbegrip van ingebedde mechanische, sensor- en signaalverwerkingsinstrumenten
  2. Een methode om de topologie van componenten efficiënt te beschrijven, met definiëring van functionele eigenschappen, sensorgevoeligheid en afstandsbeperkingen.
  3. Een methode om de sensornauwkeurigheid/-robuustheid te verbeteren via sensorreeksen
  4. Een methode voor het kwantificeren/tot een minimum beperken van fouten, van sensorverwerking tot ingebedde output
  5. Een set van demonstratietoestellen om de ontwerpbenadering te valideren

Interesse?

Design4SmartSensing_SBO is een strategisch basisonderzoek project (SBO). We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Gelieve onderstaand formulier in te vullen en we contacteren u zo snel mogelijk:

Andere open calls

Deadline

Strategisch basisonderzoek (SBO)

Deadline

Strategisch basisonderzoek (SBO)