Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Projecten

Projecten

De ambitie van dit project is om een formele en praktisch toepasbare ontwerpmethodologie voor veiligheidskritische systemen te ontwikkelen.
Energierecuperatie en hergebruik van afvalwarmte van diverse warmtebronnen in het voertuig spelen een belangrijke rol in het verlagen van CO2-uitstoot.
De Vlaamse voertuigindustrie staat voor de uitdaging om aan een hoog tempo scherp geprijsde doch degelijke producten op de markt te brengen.
Het doel van dit onderzoeksproject is elektrische voertuigen energie- en kostefficiënter te maken dankzij de ontwikkeling en integratie van een supervisory controller.
Er is een groeiende behoeft aan veiligheidssystemen in voertuigen die de bestuurder ondersteunen bij het rijden en waar nodig automatisch ingrijpen.
Dit onderzoeksproject is ontstaan vanuit de nood in de industrie om sterker aan te sluiten bij het internationale waardenetwerk.
Met dit project onderzoeken we voertuigautomatisering met en voor Vlaamse bedrijven, ter voorbereiding van een verwachte markt.
Lage kost eendimensionale (1D) sensoren voor lijnaftasting bieden opportuniteiten voor het realiseren van kostenbesparende ingebedde beeldvormingssystemen.
Met automatisering komt meer autonomie van bewegingscontrolesystemen. Daarom moeten ze kunnen inspelen op wijzigende situaties.
Toevoeging van meer individueel aangedreven functionaliteiten in een machine, met eigen vermogenselektronica, resulteert in meer decentrale warmtebronnen.
Componenten van verschillende fysische domeinen worden in een mechatronisch systeem gecombineerd om aan de hogere prestatievereisten te voldoen.
Een typisch mechatronisch ontwerpproces bestaat uit 4 fasen. Het gebruik van rekenkracht versnelt de ontwerpfase en verhoogt de doeltreffendheid ervan.