Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Projecten

Projecten

Dit project onderzoekt nieuwe en flexibele technologieën om productie-informatie tot bij de operator te krijgen.
Het FINROP-project wil de barrières voor de toepassing van robottechnologie verlagen.
Het harden van complexe onderdelen voor prototypes en kleine series duurt lang en houdt precisie-risico's in. De oplossing: een hybride productieplatform.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen nog steeds aansluiten bij de gebruikersgroep of bedrijfscases aandragen voor de validatie van de onderzoeksresultaten!
We ontwikkelen algoritmen voor systemen met complexe, niet lineaire en in tijd variabele processen die gelijkaardige taken in wisselende omgevingen uitvoeren.
Controlealgoritmen testen, is duur en tijdrovend. Met dit project willen we de kosten drukken, de marktintroductietijd verkorten en de kwaliteit verbeteren.
Het doel is een virtueel ontwerpplatform voor producten in gevormd plaatmateriaal te ontwikkelen en valideren. Dit drukt zowel het gewicht als de testkosten.
Dit project wil een technologie ontwikkelen voor het ontwerpen van een TCO-optimaal aandrijfsysteem voor toepassingen met oscillerende bewegingen.
Dit project wil kennis opbouwen en een proof-of-concept aanreiken voor integratie van AP in lijnen voor serieproductie van onderdelen op maat.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen nog steeds aansluiten bij de gebruikersgroep of bedrijfscases aandragen voor de validatie van de onderzoeksresultaten!
Vroege foutdetectie voor lagers en tandwielen heeft tal van voordelen. Dit project ontwikkelt intelligente en aanpasbare algoritmen voor goedkope sensoren.
Machines
Fabrieken
Voertuigen
Bouw van een co-creatie en open innovatieplatform voor Vlaamse bedrijven die versneld willen vernieuwen.
Niet-deterministische elementen bemoeilijken de sturing van systemen. Daarom moet de verdeling van de output, of de onzekerheid, worden opgevolgd.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen nog steeds aansluiten bij de gebruikersgroep of bedrijfscases aandragen voor de validatie van de onderzoeksresultaten!
Het gebrek aan een formeel proces voor de interdisciplinaire interactie in een mechatronisch ontwerpproces resulteert in inefficiëntie en inconsistenties.
Aangezien energieverliezen in een lager afhankelijk zijn van de smering, stelt zich de vraag of een ander smeringregime de wrijvingskrachten vermindert.
Machines
Voertuigen
Om in te spelen op variabele omstandigheden, moeten de sensorconfiguratieparameters tijdens de werking van de machine aangepast kunnen worden.
Dit project focust op de optimalisatie en de kosten-batenanalyses van de verschillende beschikbare technieken.