Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Projects > Product and Assembly Co-design (PACo)

Product and Assembly Co-design (PACo)

Uitdaging

Bij het ontwerpen van producten mogen ingenieurs niet alleen rekening houden met de productprestaties en -specificaties, ze moeten ook oog hebben voor de manier waarop het product gemaakt wordt. Als dit niet grondig gebeurt, zou het wel eens kunnen zijn dat het product niet geproduceerd kan worden en dat ontwerpwijzigingen onvermijdelijk worden. Doorgaans zijn er meerdere ontwerpiteraties nodig alvorens het product geproduceerd kan worden, wat het hele proces kosten- en tijdintensief maakt.

Dit project wil deze uitdaging aanpakken door het productontwerp en de productassemblage tegelijkertijd in overweging te nemen. Meer specifiek focust het project op de optimale planning van de assemblagetaken en op de optimale selectie van de beschikbare middelen om deze assemblagetaken uit te voeren (bijv. machines, tools, operator).

De belangrijkste uitdagingen van het project zijn:

  1. Het tot stand brengen van een gezamenlijk kader dat een consistente definiëring van de productprestaties en -specificaties én van de assemblageregels en -beperkingen mogelijk maakt. 
  2. De ontwikkeling van optimalisatiealgoritmes die toelaten om efficiënte oplossingen voor het hoger beschreven probleem te berekenen.

Projectdoelstellingen

 

Het project volgt een bottom-up benadering, waarbij tussentijdse sub-problemen worden opgelost om geleidelijk aan kennis en methodes voor een betrouwbaar co-design van product en assemblage op te bouwen. Vanuit deze gedachtegang werden vier innovatiedoelstellingen gedefinieerd:

  1. Formalisering en kwantificering van DFA-regels (Design for Assembly[1]) en van parameters voor de complexiteit van de assemblageprocessen.
  2. Productoptimalisering door het gebruik van DFA-regels en van parameters voor de complexiteit van de assemblageprocessen.
  3. Optimalisatie van assemblageproces en -systeem.
  4. Kader voor een co-design van product en assemblage.

[1] Ontwerp voor Assemblage

Economische waarde

In concurrerende omgevingen moeten assemblageprocessen geoptimaliseerd worden om de productiekosten te verlagen. Dit is vooral moeilijk bij het ontwerpen van nieuwe producten omdat het ontwerp doorgaans botst met het assemblageproces. De resultaten van dit project zullen dit probleem voor een groot deel opvangen doordat bedrijven de mogelijkheid krijgen om de assemblage-aspecten al in de productontwerpfase aan te pakken. Hierdoor zullen deze bedrijven nieuwe producten sneller en aan een lagere kostprijs kunnen produceren en tegelijk de middelen op de werkvloer kunnen optimaliseren.

Bedrijven met complexe en grootschalige assemblageprocessen die hun producten frequent aanpassen aan de evoluerende marktbehoeften zullen zonder enige twijfel baat hebben bij de resultaten van dit project. Dit geldt in het bijzonder wanneer hun producten relatief veel onderdelen of componenten bevatten en er bijgevolg talrijke assemblagekeuzes gemaakt moeten worden.

Contact

Projectleider - albert.rosich@flandersmake.be 

Looptijd: 
1/09/2018 tot 31/08/2020