Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Projects > Design Framework for Flexible Assembly with Operator VR Validation (Flexas-VR)

Design Framework for Flexible Assembly with Operator VR Validation (Flexas-VR)

Uitdaging 

Het project richt zich op het ontwerpen van manuele en halfautomatische assemblagestations.

In de afgelopen jaren bieden nieuwe ivd-functionaliteiten (d.w.z. interconnectiviteit tussen entiteiten/middelen op de werkplek) en nieuwe flexibele assemblagetechnologieën de markt ongeziene mogelijkheden om de flexibiliteit te verbeteren. Er bestaan echter weinig of geen methodologieën om het ontwerp van flexibele assemblagesystemen te ondersteunen. Het project is gericht op de ontwikkeling van methodologieën en instrumenten om de mogelijke flexibiliteitswinst door het gebruik van deze technologieën/functionaliteiten te beoordelen en te benutten.

De technologische barrières zijn:

 1. Het gebrek aan een duidelijke maatstaf om de flexibiliteitsgraad van een assemblagestation te evalueren.
 2. De impact van nieuwe onderling verbonden technologieën en middelen op de flexibiliteit van de werkstations is onbekend.
 3. De huidige kaders voor Computational Design Synthesis (CDS) zijn niet aangepast om flexibiliteitseisen of -doelstellingen in het ontwerpproces op te nemen.
 4. Menselijke operatoren en hun gedrag zijn zeer moeilijk in modellen te vangen.

Projectdoelstellingen

Het belangrijkste doel van het project is het verschaffen van de nodige inzichten en hulpmiddelen om flexibiliteit als een belangrijke parameter op te nemen in het ontwerpproces van assemblagestations, om een ontwerpkader voor flexibele assemblagestations te bekomen dat ontwerpingenieurs ondersteunt en waarbij operatoren betrokken zijn. Deze gestructureerde aanpak zal bedrijven in staat stellen de mogelijke flexibiliteitsvoordelen van nieuwe flexibele assemblagetechnologieën en ivd-interconnecties te beoordelen en ten volle te benutten.

De innovatiedoelstellingen zijn:

 1. Onderzoek naar een definitie van werkstationflexibiliteit, de afmetingen ervan en de invloed van drivers op het ontwerp van flexibele assemblagesystemen.
 2. Creëren van een formeel metamodel om een machineleesbare weergave te geven van de systeemeisen en functionele bouwstenen van een assemblagestation in SysML, als input voor het ontwerpkader.
 3. Het bepalen van een aanpak om de flexibiliteitsdimensies in CDS op te nemen. Dit zal resulteren in een methode of algoritme voor multiobjectieve optimalisatie in het CDS-kader.
 4. Ontwikkelen van een ondersteuningstool voor het creëren van een virtuele twin. Er zal een proof-of-concepttoepassing worden ontwikkeld die het genereren van virtuele flexibele assemblagestations ondersteunt en mogelijk maakt.
 5. Ontwikkelen van een methodologie voor menselijke interactie met het virtuele model. Dankzij deze uitbreiding van het proof-of-concept kan de gebruiker interageren met de voorgestelde werkstationconfiguratie. Dit stelt ons in staat om het gedrag van de operator te monitoren en menselijke factoren te evalueren zonder fysiek prototype van het werkstation.
 6. Creëren van een feedbackproces van de virtuele twin naar het CDS-kader. Informatie die met behulp van VR-technologie is vastgelegd, kan relevante input zijn voor het CDS-kader om de voorgestelde ontwerpen te verbeteren.
 7. Demonstreren en valideren van de ontwikkelde methodologieën en ondersteunende software op industrieel relevante use cases.

Economische waarde

De in het FLEXAS-VR-project ontwikkelde methodologieën en instrumenten openen mogelijkheden voor de industriële partners en de integratoren. Flexibele en mensgerichte productie- en robotsystemen zijn namelijk essentieel voor tal van Vlaamse maakbedrijven die voor hun productie nog steeds sterk afhankelijk zijn van manuele processen. Deze bedrijven hebben dringend behoefte aan adaptieve, slimme en flexibele assemblagesystemen. Bovendien zullen niet alleen maakbedrijven, maar ook systeemintegratoren en dienstverleners profiteren van de kennis die door dit project wordt vergaard.

Contact

Geïnteresseerde bedrijven kunnen nog steeds aansluiten bij de gebruikersgroep of bedrijfscases voorstellen voor de validatie van de onderzoeksresultaten!

Wilt u profiteren van dit onderzoek en ontdekken waar het toe leidt? We zijn altijd op zoek naar bedrijven die interessante cases kunnen voorstellen om de resultaten te valideren of aan de gebruikersgroep kunnen deelnemen. Zo kunt u de voortgang van dichtbij volgen. Neem contact op met

Alessandro Biondi (project manager) - alessandro.biondi@ugent.be

Projectpartners

Looptijd: 
1/06/2018 tot 31/05/2022