Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Projects > Ergonomic Monitoring and Improvement (Ergo-EyeHand_Icon)

Ergonomic Monitoring and Improvement (Ergo-EyeHand_Icon)

Uitdaging

Musculoskeletale aandoeningen (MSA’s) zijn in veel geïndustrialiseerde landen de belangrijkste categorie van werkgerelateerde ziektes. MSA-letsels en -aandoeningen worden vaak veroorzaakt door het werken in niet-ergonomische houdingen. In Vlaanderen werd de totale kost van arbeidsongeschiktheid (waarvan 30% MSA’s) in 2017 geschat op bijna 8 miljard €. Dit wil zeggen dat voor het eerst in de geschiedenis de arbeidsongeschiktheidskost groter is dan het bedrag dat aan werkloosheidsuitkeringen wordt besteed. Dit cijfer zal wellicht nog stijgen aangezien ook de gemiddelde leeftijd van de werkende bevolking toeneemt.

Het goede nieuws is dat musculoskeletale aandoeningen voorkomen kunnen worden. De huidige ergonomische risicobeoordelingstools zijn tijdsintensief en op papierbasis en worden vaak pas gebruikt nadat er al problemen zijn vastgesteld. Bovendien zou een dergelijke ergonomische risicobeoordeling in het ideale scenario voor elke individuele arbeider en elk individueel arbeidsproces uitgevoerd moeten worden omdat elke arbeider zijn/haar eigen individuele behoeften heeft. Voor massaproductie zijn al specifieke oplossingen ontwikkeld maar voor de productie van beperkte series zoals we die vaak in KMO’s zien, vormt het aanpassen van een volledig werkstation om ergonomische redenen een hele uitdaging wanneer we rekening houden met de hoge flexibiliteitsvereisten die aan productie op maat worden gesteld. Laat dit nu net de doelgroep zijn van het project ‘Ergonomic Monitoring and Improvement’.

Projectdoelstellingen

Het project wil oplossingen onderzoeken die het ergonomische risico voor operatoren verlagen. Hiervoor willen we de volgende zaken ontwikkelen:

 1. Off- en online ergonomische risicobeoordelingsmethoden;
 2. Software om de lay-out van een werkcel op het vlak van ergonomie te ontwerpen en te optimaliseren;
 3. Controlelogica voor adaptieve collaboratieve robots (cobots) om de ergonomische werkbelasting voor operatoren die met zware werkstukken werken te verlagen.

Dit zal leiden tot snellere ergonomische analyses, life feedback voor operatoren, de integratie van supportfuncties en ondersteunende technologie voor assemblageactiviteiten (bijv. een cobot). De uitdaging ligt vooral in een geldige businesscase voor productiebedrijven die de actuele productieprocessen niet vertraagt.

De effectiviteit van de ontwikkelde technieken zal met behulp van twee generieke, industrieel relevante casestudies gevalideerd en gedemonstreerd worden.

 1. Een ergonomisch geoptimaliseerd en gecontroleerd kitatelier;
 2. Een ergonomische werkcel voor de assemblage van ventielblokken waarbij de operator door een adaptieve cobot wordt ondersteund.

De deelnemende industriële projectpartners zullen de ontwikkelde technologie in hun eigen use cases toepassen en testen.

Economische waarde

De economische waarde van dit project is aanzienlijk. Zoals hierboven al aangegeven, houdt 30% van de kosten voor arbeidsongeschiktheid (8 miljard euro in 2017) rechtstreeks verband met een inadequate werkplaatsergonomie. Met dit project zal Vlaanderen profiteren van:

 • een daling van de kosten voor gezondheidszorg;
 • de creatie van nieuwe banen;
 • een gelukkigere en gezondere werkende bevolking;
 • globaal beschouwd een enorme economische return (hoger BBP).

Onze projectpartners zullen rechtstreeks baat hebben bij dit project via:

 • een kortere marktintroductietijd dankzij flexibele productielijnen;
 • een daling van de productiekosten;
 • een daling van het ziekteverzuim en van het aantal werkgerelateerde letsels;
 • een daling van de kosten voor de heroriëntatie van werknemers die belastende jobs niet meer aankunnen;
 • een betere werkomgeving, wat zal leiden tot beter gekwalificeerde werknemers én een verbeterde productkwaliteit;
 • Minder jobhoppende werknemers en gelukkigere werknemers;
 • Extra businessmodellen die tot extra omzet en groei leiden.

Contact

Project manager voor dit project is Georges Verpoorten.

Contact Georges

Project partners

Looptijd: 
1/04/2019 tot 31/03/2021