Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Projects > ELITE

ELITE

Uitdagingen

Meten:

Het integreren van IoT[1]-technologieën voor meetsystemen laat toe om processen op een gedetailleerde en goedkope wijze op te volgen. Dit biedt aan KMO’s mogelijkheden om hun productieomgevingen op te volgen, te analyseren, te automatiseren en te optimaliseren zonder dat hiervoor grote budgetten moeten worden vrijgemaakt. Bovendien maken draadloze communicatieprotocollen de naadloze integratie in bestaande productielijnen zonder het verstoren van de actuele operationele procescontrole- en -managementsystemen mogelijk.

Verzamelen & integreren:

Het ‘Manufacturing Execution System’ (MES[2]) met geïntegreerd IoT-platform zal alle sensorgegevens verzamelen en automatisch een real-time overzicht genereren van de ‘overall equipment effectiveness’ (OEE[3]) van productielijnen, ongeplande stilstandtijden, werkonderbrekingen, productomschakelingen, periodes van inactiviteit, enz. Dit zal de permanente monitoring vergemakkelijken en op die manier de bedrijfsefficiëntie en de benutting van activa verbeteren en, tegelijkertijd, de bedrijfskosten verlagen en het rendement op activa verhogen. Het automatische productiecontrolekader zal operatoren ook vrijstellen van tijdrovende en vervelende handmatige gegevensinzamelingsprocessen en het zal de fouten bij het inloggen van gegevens reduceren.

Analyseren:

De toepassing van technologieën op het vlak van ‘big data’ en machine-intelligentie op de enorme hoeveelheid van opgevolgde productiegegevens zal inzichtelijke analyses en voorspellingen inzake de gezondheidsstatus van de productieactiva genereren. Hierdoor zullen verborgen knelpunten binnen een lijn, gevoelige machineparameters, onopgemerkte bronnen van verspilling, de onderlinge, niet door conventionele middelen traceerbare relaties tussen tientallen machineparameters, enz. duidelijk geïdentificeerd kunnen worden. Gedetailleerde analyses zullen helpen om de bedrijfsinspanningen te focussen op de relevante processen en parameters, om de productielijn nauwkeurig af te stemmen zodat ze haar best mogelijke rendement kan halen en om de productieopbrengst te maximaliseren. Deze informatie kan operatoren helpen bij het opvolgen van de machinestatus, het rapporteren van anomalieën met het oog op een predictief machineonderhoud en het waarschuwen voor dreigende machinestoringen, waardoor enorme economische verliezen vermeden kunnen worden.

Optimaliseren & handelen:

De empirische stroomverbruikgegevens van machines zullen op drie niveaus de operationele processen verbeteren:

 1. Geavanceerde energiemodellen op basis van vermogensgegevens zullen aan fabrieksmanagers analyses op het vlak van energieverbruik voor de hele fabriek ter beschikking stellen.
 2. Een energie-efficiënte productieplanning, met geïntegreerde vermogensgegevens, maakt ‘job sequencing’ en het timen van jobs mogelijk.
 3. Real-time vermogensgegevens laten toe om het energieverbruik te reduceren, de kostenefficiëntie te verbeteren en de faalkans te verlagen (het real-time gedrag op het vlak van stroomverbruik is een goede indicator voor de gezondheidsstatus van machines); ze kunnen ook gebruikt worden om specifieke machineconfiguraties en -parameters op meerdere vlakken te optimaliseren.

 

[1] Internet of Things: het Internet der Dingen

[2] Productie-informatiesysteem voor het opvolgen en aansturen van productieprocessen

[3] Globale operationele effectiviteit

Projectdoelstellingen 

De globale doelstelling van ELITE is het optimaliseren van de productie-efficiëntie (voor KMO’s) door het analyseren van grote hoeveelheden gegevens die via IoT-technologieën worden aangereikt.

De efficiëntieverbetering zal worden gerealiseerd door twee zaken aan te pakken die door de industriële partners als problematisch werden geïdentificeerd:

 • het tot een minimum beperken van onverwachte stilstandtijden ingevolge een machinebreuk door middel van voorspellende analyses;
 • het tot een minimum beperken van de energieverbruikskost via het optimaliseren van de parameters en het gebruik van geavanceerde planningsalgoritmen.

Het uiteindelijke resultaat van ELITE zal een algemeen toepasbare, end-to-end-oplossing (software & hardware) zijn, bestaande uit sensoren, een MES (productie-informatiesysteem), een IoT-platform en softwaremodules om de productie-efficiëntie te verhogen.

De concrete doelstellingen van ELITE werden gespecificeerd door experten binnen dit domein (INDEFF, Soubry, Huys) op basis van hun empirische ervaringen:

 • Meer (context-)gegevens (+30%)
 • Minder niet geplande stilstandtijden (-30%)
 • Een verlaagd energieverbruik (-5%)
 • Een snellere verhelping van technische problemen (-70%)
 • Geen verstoring van de bestaande productieprocescontrole- en managementsystemen
 • Een goedkope, vlot integreerbare oplossing 

Contact

Georges Verpoorten - georges.verpoorten@flandersmake.be 

Projectpartners

Looptijd: 
1/10/2017 tot 30/09/2019