Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Projects > Efficient Software Controller Variant Development and Validation (EcoVadeva)

Efficient Software Controller Variant Development and Validation (EcoVadeva)

Uitdaging

Ondernemingen die producten ontwerpen en produceren, worden geconfronteerd met een toenemende vraag vanuit de markt naar kleine series van op maat gemaakte producten, wat resulteert in een enorme diversiteit van de projectportfolio en, vooral ook, van de geïntegreerde controllersoftware. Vandaag vragen de ontwikkeling en validering van deze controllersoftwarevarianten nog heel veel manuele inspanningen. Dit resulteert in lange marktintroductiecycli voor elke nieuwe variant en leidt bijgevolg tot enige terughoudendheid om nieuwe producten op de markt te brengen, waardoor businessopportuniteiten onbenut blijven.

Projectdoelstellingen 

Met dit project willen we softwareproductlijnmethodes, -technieken en -tools voor de ontwikkeling van mechatronische softwarecontrollervarianten aanreiken om de tijd die nodig is voor de ontwikkeling en validering van nieuwe varianten aanzienlijk in te korten. Meer specifiek zijn de volgende projectdoelstellingen vastgelegd:

  • Voor de ontwikkeling en validering van varianten die door de selectie, combinatie en configuratie van bestaande softwarecomponenten gebouwd kunnen worden, wil dit project het volgende aanreiken:
  1. De benodigde configuratietools om applicatie-ingenieurs in staat te stellen om mechatronische softwarevarianten op maat van de industrie te bouwen en te valideren zonder dat hiervoor gedetailleerde kennis van de software-, installatie- en testarchitecturen en van de modelleringstools die door de verschillende disciplines gebruikt worden, nodig is.
  2. Een methodologie en toolbox die mechatronische ondernemingen kunnen gebruiken om het ontwikkelings- en valideringsproces van hun mechatronische varianten op punt te stellen, rekening houdend met de specifieke vereisten van elke onderneming.
  • Voor de ontwikkeling en validering van varianten waarvoor wijzigingen aan of aanvullingen op de verschillende bij de ontwikkeling en validering van nieuwe varianten betrokken modellen nodig zijn, zal dit project een prototype van een configureerbaar inconsistentiedetectietool creëren die door de verschillende ondernemingen aan hun specifieke variantontwerpprocessen en -tools aangepast kunnen worden. Deze tool laat toe om inconsistenties al vroeg in de ontwerpfase te detecteren.

Economische waarde

Dit kader zal de manuele inspanningen die nodig zijn om controllersoftware voor bestaande productvarianten te implementeren, aanzienlijk verminderen. Dit zal gerealiseerd worden door het selecteren, koppelen en configureren van geschikte – kenmerkgerelateerde – componenten.

Bovendien zal het met dit kader mogelijk zijn om het ontwerpproces van controllersoftware voor nieuwe productvarianten te versnellen. Dit zal gerealiseerd worden door de verschillende bij de ontwikkeling en validering van nieuwe varianten betrokken modellen te synchroniseren, gebruik makend van de vroegtijdige detectie van inconsistenties in de V-cyclus.

Contact

Davy Maes - davy.maes@flandersmake.be 

Project partners 

Looptijd: 
1/01/2017 tot 31/12/2018