Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Over ons > Nieuws > Persbericht: Samenwerkingsproject Flanders Make en FabLabs stimuleert STEM-talent

Persbericht: Samenwerkingsproject Flanders Make en FabLabs stimuleert STEM-talent

180.000 EURO OM TE TIMMEREN AAN EEN COMPETITIEVE MAAKINDUSTRIE

De Vlaamse maakindustrie heeft nood aan technologisch talent om zijn internationaal concurrentievermogen hoog te houden. Maar enthousiasme opwekken voor zogenaamde STEM-studierichtingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) blijft een uitdaging, waarbij vooral meisjes en kansengroepen ondervertegenwoordigd zijn. Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie, sloeg daarom de handen in elkaar met de Vlaamse FabLabs om jongeren tussen 10 en 14 jaar aan te moedigen om hun STEM-talent te ontdekken. Ondertussen namen al 2.400 leerlingen uit 160 klassen in Vlaanderen deel aan STEM-workshops waarin ze kunnen experimenteren met nieuwe productietechnologieën. 

“Op 10 tot 14-jarige leeftijd maak je belangrijke keuzes voor de rest van je leven”, legt Greet Heylen, verantwoordelijke voor het STEM-project bij Flanders Make, uit. “Dankzij de FabLabs brengen we jongeren, via de school, in contact met machines en technologieën waar ze dingen mee kunnen ontwerpen en vervolgens echt maken. Zo proberen we hen warm te maken voor technologie en wetenschap. De samenwerking met de FabLabs past dan ook perfect binnen onze missie: innovatie drijven door alle krachten te bundelen.”

OOK MEISJES HEBBEN WISKUNDEKNOBBEL

De Vlaamse maakindustrie is zich volop aan het klaarstomen voor Industrie 4.0. Uit een recente studie[1] van Flanders Make in samenwerking met PWC blijkt dat het aantrekken van de juiste talenten een van de grootste uitdagingen is in de transformatie naar de fabrieken van de toekomst. Om die nieuwe rollen in te vullen, hebben we immers nood aan personeel met een technologische, technische, exact-wetenschappelijke of wiskundige achtergrond – zogenaamde STEM-profielen (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Daar knelt echter het schoentje. Ons land scoort beneden het Europese gemiddelde wat betreft leerlingen die in STEM-richtingen afstuderen[2]. Bovendien maken meisjes daar maar 30%[3] van uit. Toch zijn meisjes door de band genomen niet beter of slechter in – pakweg – wiskunde maar blijken clichés en rolmodellen[4] hen te beïnvloeden bij hun studiekeuze.  

KENNIS DELEN OM INNOVATIE TE VOEDEN

Om tegemoet te komen aan die behoefte van de kenniseconomie en arbeidsmarkt ondersteunt Flanders Make de werking van de Vlaamse FabLabs. 

FabLabs - of ‘Fabrication Laboratories’ - zijn een netwerk van werkplaatsen die alle (digitale) tools in huis hebben om dingen mee uit te vinden.  Jongeren en het grote publiek gaan er aan de slag met geavanceerde productietechnologieën en -methodes zoals 3D-printers,  lasercutters en programmatiesoftware. Alle opgedane kennis wordt gedeeld om zo innovatie verder te stimuleren.

Flanders Make investeert 180.000 euro in een project met de 6 Vlaamse FabLabs. Dat geeft hun extra werkingsmiddelen. De FabLabs organiseren hiermee workshops voor scholieren tussen 10 en 14 jaar en prikkelen op die manier ook meisjes, kansengroepen en toptalenten om voor een STEM-richting te kiezen. Deze doelgroepen kijken vaak immers niet spontaan naar een technologische, wetenschappelijke of wiskundige discipline. Door met scholen te werken, maken meisjes nu de helft (47%) van de deelnemers van de STEM-workshops uit. Elke FabLab bepaalt zelf, in samenspraak met de leerkracht, hoe ze de workshop inhoudelijk vorm geeft. Op die manier krijgt elke jongere de kans om zijn/haar creativiteit en talent te ontdekken. De leerkrachten zelf worden betrokken in specifieke workshops om hen verder te sensibiliseren en effecten op lange termijn te genereren. Daarnaast coördineert Flanders Make de onderlinge samenwerking tussen de FabLabs zodat zij nog meer van elkaar leren en performanter worden.  

“De meeste jongeren zijn wel handig op een smartphone of tablet, maar als ze dan echt iets moeten ontwerpen op de computer, blijkt dat toch andere koek”, licht Marc Lambaerts, manager FabLab Leuven, toe. “Ze komen er dan achter dat ze bij ons bijna alles kunnen maken wat in hun hoofd zit, maar dat ze daar toch enkele vaardigheden voor nodig hebben. En die proberen wij hen op een zo plezant mogelijke manier bij te brengen.”

Ondertussen namen al 2.400 leerlingen tussen 10 en 14 jaar uit 160 klassen in Vlaanderen deel aan de workshops in FabLab Leuven van KU Leuven, FabLab Kortrijk: vzw De Creatieve STEM, FabLab Brussel van VUB, FabLab Gent van UGent, FabLab Genk van LUCA School of Arts en FabLab Antwerpen: FabLab+.

Benieuwd naar zo’n STEM-workshop? Zelf een workshop bijwonen? Neem contact op met linda.corstjens@flandersmake.be.

Dit project kadert in het STEM-actieplan[5] van de Vlaamse Overheid.

 

 

 

[1] 2017 Industry 4.0 survey door Flanders Make en PWC: http://www.flandersmake.be/nl/over-ons/nieuws/industrie-40-belgië.

[2] VOKA Transformatie-index 2017: https://www.vokatransformatie.be/.

[3] 29,66% van de STEM-leerlingen in het eerste jaar van de derde graad is vrouwelijk: STEM-Monitor 2016.

[4] Hoydonckx, A. (2005). Meisjes, jongens en wetenschap. KU Leuven.

[5] Voor meer informatie over het STEM-actieplan 2012-2020: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/stem-actieplan-2012-2020.