Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Over ons > Nieuws > Rapid protoyping voor de ontwikkeling van een hoog functioneel printersysteem

Rapid protoyping voor de ontwikkeling van een hoog functioneel printersysteem

Rapid Prototyping is een verzameling van technieken die toelaat op een snelle, goedkope en efficiënte manier tot een fysiek prototype van een product te komen, dat reeds sterk aanleunt bij individueel gestelde eisen. De opschaling naar een volwaardig industrieel product is dan nog slechts een kleine stap.

Flanders Make en Sirris maakten gebruik van deze techniek om een feedertafel te ontwikkelen die compatibel is met een bestaand printersysteem, op vraag van Benes, een Vlaamse KMO die printsystemen en toebehoren verdeelt.

Het consortium ging systematisch te werk: via 3D-printing kwam het tot een prototype voor testing, voor de elektronica voor de aansturing van de printerfeeder maakte het gebruik van het dsPIC open-source hardwareplatform, de bijhorende software werd ontwikkeld in een Matlab/Simulink omgeving, gebruikmakende van automatische codegeneratie naar het hardware platform.

De systeemvereisten waaraan de ontwikkeling moest voldoen:

  • Compatibiliteit met het bestaande printersysteem;
  • Snelle positionering tot op 20 µm nauwkeurig;
  • Behandeling van panelen moet mogelijk zijn tot een massa van 40kg.

Het consortium voorzag het printersysteem, dat initieel beschikte over een interne rolaandrijving, van een externe aandrijving via een stappenmotor en een spindel (=cilindervormige as). Deze is weliswaar duurder dan een aandrijfriem, maar door de hoge stijfheid ook betrouwbaarder.

Voor de software, die dient voor de trajectplanning, de sturing van de motor, de verwerking van operatorcommando’s, de aansturing van de display en de communicatie met de printer, ontwierp Flanders Make een controlealgoritme. Het maakte hierbij gebruik van een open source hardwareplatform, als alternatief voor zeer dure high-end platformen.

Via het platform is automatische codegeneratie mogelijk, wat een dubbel voordeel oplevert: zowel snelle evaluatie van algoritmes (want geen manuele code-integratie vereist) als evaluatie van het regelalgoritme voor experimentele validatie is mogelijk.

Klik hier voor het volledige artikel