Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Over ons > Nieuws > Persbericht: Betere samenwerking tussen mensen en robots versterkt de concurrentiepositie van KMO's

Persbericht: Betere samenwerking tussen mensen en robots versterkt de concurrentiepositie van KMO's

Organisaties in Noordwest-Europa bundelen hun krachten om de integratie van vernieuwende technologie in de automobiel- en voedingssector te bevorderen

Onderzoekscentra, Kamers van Koophandel en kennisinstellingen uit België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk bundelen hun krachten in een nieuw interregionaal project. Samen ondersteunen ze KMO’s om nieuwe technologieën, zoals robots die samenwerken met mensen, in hun productie te integreren. Dit kondigt Flanders Make, het onderzoekscentrum voor de maakindustrie dat het project leidt, aan. Het project biedt KMO’s in de automobiel- en voedingsindustrie de kans om via proeftuinen in herkenbare omstandigheden ervaring op te doen met digitale technologieën. Vervolgens kunnen ze hier met de nodige voorkennis in investeren, en zo hun concurrentiepositie versterken.

Om te kunnen concurreren met productie in lageloonlanden, hebben KMO’s in onze regio nood aan een flexibele productie die beantwoordt aan de groeiende vraag naar zeer gepersonaliseerde producten  en kleine productseries. Er zijn echter maar weinig KMO’s die ten volle beseffen hoe robots die samenwerken met mensen (collaboratieve robots of cobots) hiertoe kunnen bijdragen, waardoor de nodige investeringen achterwege blijven.

Via Interreg Noordwest-Europa kwam een consortium tot stand met 8 organisaties1, waaronder Flanders Make en Voka Limburg. “Collaboratieve robots kunnen een grotere impact hebben op de maakindustrie dan bijvoorbeeld 3D-printing”, stelt Maarten Witters, projectmanager bij Flanders Make. “Ze werken veilig samen met mensen en ondersteunen hen onder meer om met zware lasten om te gaan. Doordat ze veelzijdig ingezet kunnen worden op verschillende taken, spelen ze een belangrijke rol bij flexibele productie. We willen  KMO’s bewust maken van het potentieel van dit soort technologie, door hen uitgebreid te informeren en hen ermee te laten werken in herkenbare omstandigheden via proeftuinen. Zo overtuigen we hen om hier effectief op in te zetten.”

Het project wil zo’n 60 KMO’s in Noordwest-Europa bereiken en zo hun omzet in eerste instantie met naar schatting 50 miljoen verhogen en 125 nieuwe jobs creëren. Hiermee willen we ook KMO’s in de hele regio inspireren en stimuleren om nieuwe technologieën in hun organisatie te implementeren en zo hun concurrentiepositie te versterken. Dit zal niet alleen voor directe jobs in de maakindustrie zorgen, maar ook bij de hiermee verbonden design-, engineering- en marketingbedrijven.

Flanders Make neemt met het MAKE LAB2 deel aan dit project. Dat is een mobiel onderzoekslaboratorium waar bedrijven kunnen proeven van nieuwe technologieën en van de samenwerking mens-robot. Bedrijven kunnen hier uittesten hoe een robot zij-aan-zij met een mens werkt, ontdekken wat de meerwaarde van Virtual en Augmented Reality is in een productie-omgeving, hoe een slimme werkpost eruit kan zien en meten of een taak al dan niet te zwaar is.

KMO’s kunnen meestappen in het project door gebruiken te maken van speciale vouchers voor opleidingssessies, demonstraties of technologische ondersteuning bij de effectieve implementatie van een nieuwe technologie in hun bedrijf. Het gaat om een heel traject dat de projectpartners samen met hen doorlopen. Zo spelen we flexibel in op de specifieke noden van de bedrijven om hun productie verder te ontwikkelen en te innoveren op de productievloer.

***

Voor meer informatie of beeldmateriaal:

Linda Corstjens, +32 491 27 17 70,  linda.corstjens@flandersmake.be

Over Interreg Noordwest-Europa

Interreg Noordwest-Europa is een Europees Territoriaal Samenwerkingsprogramma dat de ambitie heeft om van Noordwest-Europa een belangrijke economische speler en een aantrekkelijke regio om te werken en te wonen, met een hoge graad van innovatie, duurzaamheid en cohesie, te maken. http://www.nweurope.eu/

Over Flanders Make

Flanders Make legt zich toe op industrie-gedreven technologisch onderzoek en innovatie samen met en voor grote bedrijven en KMO’s in de Vlaamse maakindustrie. De focus ligt op open innovatie via excellent onderzoek rond mechatronica, methodes om producten te ontwikkelen en technologie om ze te produceren. Concreet draagt dit bij tot product- en procesinnovatie in de voertuigindustrie, de machinebouw en in productieomgevingen. De onderzoeksresultaten kunnen worden toegepast in zeer uiteenlopende bedrijven binnen de brede maakindustrie, die vaak voor vergelijkbare technologische uitdagingen staan. Samen kunnen ze op die manier beter en sneller innoveren. Flanders Make zet ook sterk in op internationale innovatiesamenwerking en op participatie in Europese onderzoeksprojecten.

Flanders Make heeft vestigingen in Lommel en Leuven, een satellietvestiging in Kortrijk en onderzoeksteams binnen de vijf Vlaamse universiteiten: KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, de Universiteit van Hasselt en de Vrije Universiteit Brussel. www.flandersmake.be    

Voor meer informatie over dit project (COTEMACO1):

http://www.nweurope.eu/projects/project-search/cotemaco-increased-nwe-competitiveness-through-efficient-man-machine-collaboration/

https://www.flandersmake.be/nl/projecten/cotemaco

 

1  COTEMACO: Increased Competitiveness Through Efficient Man & Machine Collaboration (verhoogd concurrentievermogen door een efficiënte samenwerking tussen mens & machine). De projectpartners zijn: België (Flanders Make – leidende partner, VOKA Limburg), Duitsland (Zema, BEST-Advice Center for Socially Acceptable Technology-Designing incorporated association), Nederland (High Tech NL, FoodTech Brainport) en het Verenigd Koninkrijk (de Universiteit van Lincoln, Greater Lincolnshire Local Enterprise Partnership (lokaal economische samenwerkingsplatform binnen de regio Lincoln).

2 Het MAKE LAB biedt ondernemingen mobiele, volledig geconnecteerde onderzoeksinfrastructuur aan. Voor meer informatie https://makelab.flandersmake.be