Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Over ons > Nieuws > Mee sturing geven aan ons Strategisch Basisonderzoek?

Mee sturing geven aan ons Strategisch Basisonderzoek?

Flanders Make werkt aan Strategisch Basisonderzoek(1)  en biedt bedrijven de mogelijkheid om deel te nemen aan de gebruikerscommissie voor één of meerdere van de voorgestelde projecten. U kan dan richting geven aan het project door de resultaten van het onderzoek mee op te volgen  en deze te valideren op een eigen toepassing. Deelnemen aan zo’n project is gratis voor Flanders Make leden. Voor meer informatie en de tarieven voor niet-leden, neemt u contact op met de betreffende cluster managers.

Op 9 november 2017 worden de projecten finaal ingediend; op 7 december 2017 wordt beslist welke het levenslicht zien. Uw deelname aan de gebruikerscommissie en de toepassingen die u aandraagt, zijn van groot belang in zowel de beslissingsfase als voor het verdere succes van het project.

Multi-system learning control

Mechatronische bedrijven gebruiken meer en meer lerende controlealgoritmes om de performantie van hun systemen te optimaliseren. Niettemin, deze algoritmes kunnen nog verbeterd worden, vooral wat betreft de convergentieperiode en het verbetergedrag. Geconnecteerde mechatronische systemen bieden soelaas, omdat op die manier kennis die op 1 machine opgedaan worden, door meerdere gelijkaardige machines gedeeld kan worden. Het lerende algoritme wordt zo efficiënter en effectiever.

Cluster manager: Andrei Bartic

Rigorous approach for programming and optimal control of multi-robot systems

Hoewel de maakindustrie een consensus bereikt heeft over het belang van flexibele, collaboratieve productie, blijft de daadwerkelijke implementatie van geavanceerde robotica beperkt tot enkele zogenaamde ‘early adopters’. Het uitrollen en efficiënt gebruiken van complexe multi-robotsystemen in echte industriële settings verloopt moeizaam omwille van de beperkingen van de bestaande software. De oplossing bestaat uit de combinatie van software met een algoritme als kader waarin (1) optimale bewegingsplanning en controle, (2) een specifieke taal voor de coördinatie en besluitvorming en (3) een generisch 3D-model waarin de verschillende sensorinformatie geconsolideerd wordt, samenkomen.

Cluster manager: Sonia Vanderlinden

Design framework for flexible assembly with operator VR/AR validation

De meeste werkstations in productiefaciliteiten zijn vandaag statisch. Bedrijven in de maakindustrie worden echter geconfronteerd met een stijgende vraag voor klant-specifieke producten, waardoor er nood is aan flexibele werkstations. Maar hoe begin je daaraan en hoe kan je uit de ontelbare mogelijke combinaties een juiste keuze maken? Wij stellen een kader voor dat het ontwerp en de (her)configuratie van flexibele, hybride assemblagewerkstations ondersteunt en waarbij een aantal van deze assemblageconcepten gevalideerd kunnen worden door virtual en augmented reality technologie. Dit maakt het mogelijk om ontwerpers en operatoren de kans te geven dergelijke werkstations uit te testen en te valideren voor ze in het echt gerealiseerd worden.

Cluster manager: Sonia Vanderlinden

Product-assembly co-design

Productie-ontwerp en -assemblage staan niet los van elkaar. Productiebedrijven vandaag moeten hun ingenieurs ondersteunen met tools en methodes om de complexiteit van de assemblage al van vroeg in de ontwerpfase mee te nemen. Zo kunnen ze evolueren naar een ‘first-time-right’ productiestrategie die ook geschikt is voor kleine series. Dit project helpt hen daarin met de creatie van een ontwerpkader dat product performantie en assemblagegemak samen optimaliseert via (software) tools en algoritmes.

Cluster manager: Paola Campestrini

(1) Strategisch Basisonderzoek is onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes vooruitzichten biedt voor latere economisch en/of maatschappelijke toepassingen, onder de vorm van een nieuwe generatie van producten, processen en/of diensten. Op die manier worden kennisinstellingen en onderzoekscentra dichter bij bedrijven gebracht. Zo vergroot het toekomstige potentieel voor economische valorisatie van de onderzoeksresultaten.