Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Over ons > Nieuws > OPLEIDING VOOR EVALUATIE VAN VOERTUIGSENSOREN MET IBEO LIDAR-DATA

OPLEIDING VOOR EVALUATIE VAN VOERTUIGSENSOREN MET IBEO LIDAR-DATA

Voor haar MotionS Lab heeft Flanders Make onlangs een personenwagen uitgerust met een Ibeo LiDAR-systeem dat wordt gebruikt voor de evaluatie van verschillende waarnemingssensoren en softwaretoepassingen. Om het Ibeo LiDAR-sensorsysteem in bedrijf te stellen en te leren hoe de bijbehorende software gebruikt moet worden, kwam een ingenieur van Ibeo Automotive Systems naar Flanders Make in Lommel voor een tweedaagse on-site opleiding.

De zes Ibeo LiDAR-sensoren kunnen een gezichtsveld van 360° rondom het voertuig genereren wanneer ze op bumperhoogte rondom de wagen worden aangebracht om dynamische en statische objecten in real-time te detecteren. In een later offline verwerkingsstadium wordt een veldreferentie gecreëerd om sensoren van derde partijen te evalueren en te beoordelen.

Flanders Make heeft het Ibeo-systeem samen met andere sensoren en softwareapplicaties geïntegreerd in een omgebouwde, volledig elektrische Range Rover Evoque om testritten te maken en vervolgens de gegevens van derde partijen te evalueren door ze te vergelijken met de Ibeo-referentiegegevens. De Range Rover Evoque werd in het kader van het MDAVD-project (Multi Drivetrain Autonomous Vehicle Demonstrator) omgebouwd tot testvoertuig voor verschillende technologieën (hardware en software) voor autonoom rijden.  Dankzij het open karakter van het demonstratievoertuig kunnen zowel afzonderlijke hardware- en softwareonderdelen binnen de volledige autonome keten als een compleet autonoom systeem in zijn geheel getest worden. Het resultaat zal een open platform zijn, zowel op het vlak van hardware als van software, dat vele onderzoeksmogelijkheden opent en verzekert dat de huidige en toekomstige kennis behouden blijft door verder te bouwen op de resultaten van eerdere projecten.

Om alle functionaliteiten van de Ibeo-producten ten volle te kunnen benutten, deed Flanders Make een beroep op Ibeo OnSite Support, een tweedaagse opleiding die door een ingenieur van Ibeo op basis van de bijzondere noden en use cases van de klant gegeven wordt.

Tijdens dag één vond het merendeel van de opleiding plaats in de garage, waar de wagen voor de configuratie en ijking klaargemaakt werd. Tijdens deze voorbereidingen kregen de ingenieurs van Flanders Make waardevolle tips over het lokaliseren van de juiste bevestigingsposities en -hoeken. De ijking zelf vond buiten de garage op een vlak oppervlak plaats om de meest nauwkeurige ijkingsresultaten te verkrijgen.

Dag twee startte ook buiten met een simulatie van verkeersscenario's met auto’s, fietsers, voetgangers en een motorfiets om de ijkingsresultaten te controleren én om de eerste testgegevens voor de daaropvolgende softwareopleiding in te zamelen. Tijdens de softwareopleiding leerden de onderzoekers van Flanders Make hoe ze de gegevens uit de testrit achteraf in de softwaretool Ibeo Evaluation Suite kunnen verwerken om accurate referentiegegevens te bekomen. Bovendien werden zowel de visualisatietool ibeo Laser View als de data-analyse en -hanteringstool ibeo C++ SDK voorgesteld.

Het was, kortom, een heel nuttige opleiding omdat de ingenieurs van Flanders Make waardevolle informatie hebben gekregen over hoe ze de ibeo-producten het best kunnen gebruiken voor hun specifieke use cases.