Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Over ons > Nieuws > Multibody modellering voor de ontwerpverbetering van uw machine

Multibody modellering voor de ontwerpverbetering van uw machine

Flanders Make gebruikte binnen het EcoMechatronics project de methode van multibody modellering voor de ontwerpverbetering van een machine. Deze methode is niet nieuw, maar kent weinig toepassingen in de industrie. Nochtans levert multibody modellering snel en goedkoop simulatieresultaten op, waarmee je vervolgens een machineontwerp daadwerkelijk kan verbeteren.

Flanders Make ging aan de slag met de multibody modellering van een industriële wasmachine, om nuttige inzichten te verwerven in de werking en verbeteringen te kunnen definiëren.

Wat hield dit nu precies in? Het consortium herleidde de industriële wasmachine tot een eenvoudig model van verschillende onvervormbare lichamen (in dit geval gaat het bijvoorbeeld om de draaitrommel en de buitenkant van de machine), die verbonden zijn met componenten (zoals veren, dempers, geleidingen, etc.). Zie de afbeelding:

Multibody modellering van deze machine kende verschillende voordelen:

  • Het laat toe bewegingen en krachten die in de praktijk moeilijk op te meten zijn, te berekenen.
  • Het laat toe om snel verschillende ontwerpvarianten met elkaar te vergelijken.

Een vergelijking tussen de simulaties van het model en reële metingen toont aan dat de simulaties inderdaad geschikt zijn om het effect van aanpassingen aan de ophanging te voorspellen. Vervolgens simuleerde Flanders Make een aantal ontwerpaanpassingen. Op basis daarvan bleek dat een optimalere ophanging door herlocatie en heroriëntatie van dempers de beste resultaten gaf. Zowel de verplaatsing van de machine vermindert (-40%) alsook de krachten nodig om de machine te doen draaien verkleinen (-10%). Reële testen op de machine bevestigden deze optimalisatie.

Met behulp van multibody modellering is het dus mogelijk om machineontwerpen effectief te verbeteren, tegen een lage kost. Gerichte experimenten op de machine staan daarbij centraal.

Flanders Make kan u helpen met innovaties op basis van multibody modelleringen. Hoe?

  • Evalueren of een aanpak met multibody simulaties geschikt is voor uw machines.
  • Een plan opstellen voor experimenten en modellering zodat u uw machineontwerpen kunt verbeteren.
  • Dit plan samen met u of in uw opdracht uitvoeren.

Interesse? Contacteer dan Steven Devos.

Klik hier voor het volledige artikel