Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Over ons > Nieuws > Maakbedrijven in België klaar voor Industry 4.0

Maakbedrijven in België klaar voor Industry 4.0

Juiste talenten vinden blijft een uitdaging

Om zicht te krijgen op de impact van nieuwe technologieën en van Industry 4.0 op de maakindustrie voerde PwC België, in samenwerking met Flanders Make, een breedvoerig onderzoek uit – een primeur voor ons land. Uit dit onderzoek blijkt vooral dat de maakbedrijven in Vlaanderen klaar zijn voor de transformatie als gevolg van Industry 4.0, maar zich wel bezorgd tonen over de vraag of ze de juiste talenten zullen kunnen aantrekken.

Onderzoek bij 30 industriële topbedrijven

Het is de eerste keer dat in België dergelijk diepgaand onderzoek gedaan werd naar de impact van Industry 4.0, de vierde industriële revolutie die enkele jaren geleden is ingezet. Het onderzoek gebeurde op basis van diepte-interviews bij 30 ondernemingen, die samen een omzet hebben van 16,4 miljard euro en meer dan 33.000 mensen tewerkstellen. Uit de antwoorden blijkt dat 93% van de respondenten erkent dat Industry 4.0 een aanzienlijke transformatie van hun business inhoudt en voor betere resultaten kan zorgen. Zo verwachten ze door de technologische vernieuwingen de kosten elk jaar met gemiddeld 2,5% te kunnen terugdringen, en verwachten ze een jaarlijkse verhoging van de efficiëntie met 2,4%. Dat kan onder meer door data vanuit de onderneming, die kunnen verzameld worden door sensoren en ERP-systemen, te combineren met informatie die afkomstig is van andere partners uit de waardeketen.

Transformatie als gevolg van Industry 4.0 is al volop bezig

De resultaten van het onderzoek bevestigen alvast ook dat geen enkel industrieel bedrijf het zich kan veroorloven om geen rekening te houden met de fundamentele veranderingen als gevolg van Industry 4.0. “Bij onze maakbedrijven staat de digitale transformatie hoog op de agenda”, zegt Peter Vermeire, Partner bij PwC België. “83% is actief aan het bekijken hoe ze het concept Industry 4.0 kunnen implementeren in hun business- en operationele strategie, al verwijzen ze zelf niet altijd expliciet naar het begrip Industry 4.0. De helft van de bedrijven waarmee we hebben gepraat heeft de belangrijkste strategische actiepunten uitgezet, en 86% vindt dat ze zeker op gelijke voet staan met hun concurrenten of zelfs voorsprong hebben als het gaat over Industry 4.0.”

Vooral bekommerd om menselijke dimensie

Opvallend in het onderzoek is dat de maakbedrijven zich vooral bezorgd tonen om de menselijke kant van Industry 4.0. Niet alleen omwille van de invloed die het concept zal hebben op de jobs van arbeiders en bedienden, maar vooral omwille van de vrees dat ze onvoldoende digitaal talent zullen vinden. “Om het ritme van de zeer snel evoluerende technologieën te kunnen volgen, is er sterke behoefte aan samenwerking tussen bedrijfstakken, open innovatie en het delen van kennis,” zegt Dirk Torfs, CEO van Flanders Make. “Bedrijven beschikken weliswaar over talentvolle medewerkers, maar omdat de nieuwe technologieën en toepassingen elkaar zo snel opvolgen, hebben bedrijven nog meer digitale expertise nodig om de bestaande capaciteiten te versterken en uit te breiden. Levenslang leren wordt meer dan ooit een noodzaak.” Precies om bedrijven te helpen bij het uitbreiden van hun digitale expertise reiken PwC België en Flanders Make in deze studie ook een blauwdruk aan om echte digitale industriële ondernemingen uit te bouwen.

***

Alliantie PwC en Flanders Make

In het kader van Industry 4.0 hebben PwC en Flanders MAKE de handen in elkaar geslagen om organisaties in een vroeg stadium veel beter te ondersteunen en in staat te stellen om gelijke tred te houden met de snel evoluerende technologieën, waardoor hun impact zal vergroten en hun ontwikkeling versnellen.

Over Flanders Make

Flanders Make legt zich toe op industriegedreven technologisch onderzoek en innovatie samen met en voor grote bedrijven en KMO’s in de Vlaamse maakindustrie. De focus ligt op open innovatie via excellent onderzoek rond mechatronica, methodes om producten te ontwikkelen en technologie om ze te produceren. Concreet draagt dit bij tot product- en procesinnovatie in de voertuigindustrie, de machinebouw en in productieomgevingen. De onderzoeksresultaten zijn toepasbaar bij uiteenlopende bedrijven in de brede maakindustrie, die vaak voor vergelijkbare technologische uitdagingen staan. Samen kunnen ze beter en sneller innoveren. Flanders Make zet ook sterk in op internationale innovatiesamenwerking en op participatie in Europese onderzoeksprojecten. Flanders Make heeft vestigingen in Lommel en Leuven en bij de 5 Vlaamse universiteiten: KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt en Vrije Universiteit Brussel.

Over PwC

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC-firma's vormen een netwerk van firma's in 157 landen met meer dan 223.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

© 2017 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Informatie voor de redacties

PwC veranderde zijn naam van 'PricewaterhouseCoopers' in 'PwC', met een grote 'P' en 'C' en een kleine 'w'; alleen in het logo worden de drie letters klein geschreven.

Voor meer informatie of een interview over dit onderwerp kunt u terecht bij Gunther De Backer van Comfi op +32 (0) 475 90 39 09 of debacker@comfi.be .

De PwC-persinformatie is beschikbaar in de PwC press room.