Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Over ons > Nieuws > De acht onderzoeksprogramma’s van Flanders Make

De acht onderzoeksprogramma’s van Flanders Make

Eind 2014 lichtte Flanders Make zijn acht onderzoeksprogramma’s toe. Zij vormen het kader voor de nieuwe onderzoeksprojecten waarmee Flanders Make Vlaamse bedrijven actief in de maakindustrie wil ondersteunen om te innoveren en hun internationale competitiviteit te verhogen.  Meer dan vijftig bedrijven werken hier al aan mee. Ook u kan met uw organisatie nog steeds deelnemen. Bedrijven die interesse hebben of zich als nieuwe partner willen melden, kunnen dat hier doen. Reageer snel: de deadlines van de volgende indiengolven staan op 23 april 2015 en 22 mei 2015!

 1. Clean energy-efficient motion systems
  Binnen dit programma zal Flanders Make een antwoord bieden op de industriële vraag naar goedkopere en milieuvriendelijkere aandrijvingen voor voertuigen en machines, door de constructie van energie-efficiënte elektromechanische en hybride aandrijvingen.

 2. Smart monitoring systems
  Binnen dit programma focust Flanders Make op de ontwikkeling van methodes en middelen om continu de omgeving, de prestaties en de staat van voertuigen en machines te meten en te monitoren, en wel op een kostenefficiënte manier.   Door de eigenschappen van de meetsystemen te verbeteren, vergroot het meetbereik, de  betrouwbaarheid en de robuustheid van de meetsystemen.

 3. High-performance autonomous mechatronic systems
  Dit programma maakt deel uit van het algehele streven naar volledig autonome systemen, zowel machines als voertuigen. De evolutie daarnaartoe verloopt gradueel. Door het gebruik van nieuwe controlestrategieën met een gebruiksvriendelijke ontwerpmethode zal Flanders Make in dit programma  de huidige industriële controleschema’s omzetten naar sturingen met een grotere autonomie en hogere performantie.

 4. Intelligent product design methods
  Binnen dit programma onderzoekt Flanders Make hoe mechatronische systemen op meer systematische wijze ontworpen kunnen worden, gebaseerd op computermodellen. Deze ontwerpmethodes leiden tot kortere en minder kostelijke ontwerpcycli. Ontwerpmethodes op basis van computermodellen leiden ook  tot goedkopere mechatronische producten, met betere prestaties en lagere energieconsumptie.

 5. Design and manufacturing of smart and lightweight structures
  In dit programma ontwikkelt Flanders Make methoden en middelen om de overgang naar multimaterialen en slimme structuren te ondersteunen, met het oog op een verlaagde ontwikkelingskost, een verlaagde ontwikkelingstijd, een verhoogde lichtheid en verhoogde prestaties.

 6. Additive manufacturing for serial production
  Het doel van dit programma is om de toepassing van additieve assemblage (o.a. 3D-printing) uit te breiden naar serieproductie op grote schaal van mechanische componenten, en dit voor diverse materialen, zoals plastiek, keramiek of metalen.

 7. Manufacturing for high-precision products
  Flanders Make zal bijdragen aan de transformatie van traditionele bewerkingsprocessen voor conventionele materialen naar hybride bewerkingsplatformen, waar geavanceerde materialen volgens precieze bewerkingsprocessen behandeld worden. Verder draagt Flanders Make bij aan de ontwikkeling van een nieuwe waardeketen om verbeterde oppervlaktefunctionaliteiten op industriële  componenten te creëren.

 8. Agile and human centered production and robotic systems
  In dit programma focust Flanders Make op de verbetering van de flexibiliteit en wendbaarheid van productiesystemen om op kleine schaal maar op economisch haalbare wijze (meestal grote) complexe producten te ontwikkelen. Denken we bijvoorbeeld aan  machinebouw, recyclageverwerking en  assemblage van industrieel materiaal en voertuigen. Er moet daarbij ook oog zijn voor de  menselijke kant:de operatoren, dienen ingezet te worden als flexibele kenniswerkers, ondersteund door de technologie in een beheersbare productieomgeving. Verlaging van cognitieve en fysieke werkdruk vormt dan ook onderdeel van het onderzoek.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan onderzoeksprojecten of gewoon meer info wensen, kan u dit contactformulier invullen, wij nemen dan graag contact met u op.