Voertuigdynamica-subsystemen voor toekomstige voertuigarchitecturen

Deadline

Voertuigdynamica-subsystemen voor toekomstige voertuigarchitecturen

Uitdaging

In de moderne voertuigen van de toekomst (personenwagens & terreinvoertuigen) zullen meer en meer aansturingssystemen, zoals een actieve ophanging, een actieve besturing en een individuele wielaandrijving, geïntegreerd worden. Vanuit dit perspectief is een geïntegreerde voertuigdynamicaregeling een veelbelovend domein om de voertuigdynamicakarakteristieken verder te optimaliseren en om de beleving van inzittenden in de toekomstige autonome voertuigen te verbeteren. Bij een storing in een subsysteem biedt een over-aangestuurd systeem de mogelijkheid om de vereiste functies te blijven uitvoeren door gebruik te maken van de redundante aandrijvingen.

PROJECTDOELSTELLING

Met dit ICON-project willen we, met het oog op toekomstige (autonome) voertuigarchitecturen, voertuigdynamica-subsystemen en hun controllers ontwerpen en valideren. In dit project zullen ook aspecten zoals een schaalbare besturingsarchitectuur voor variabele OEM-vereisten, fouttolerantie en verbeteringen voor een verminderde reisziekte aan bod komen. De verschillende controllers zullen gevalideerd worden in simulaties en experimenteel op een echt voertuig met 4 elektromotoren en een actieve ophanging. Gezien de prestaties van deze controllers zal dit leiden tot een geoptimaliseerde dimensionering van de belangrijkste componenten voor een bepaalde set van prestatievereisten. De fouttolerante architectuur zal in software ingevoerd en op geïntegreerde controllers gevalideerd worden.

Dit project zal leveranciers van voertuigdynamica-subsystemen in staat stellen om nieuwe verbeterde producten te ontwikkelen die inspelen op de behoefte aan een betere voertuigdynamica voor de (autonome) voertuigen van de toekomst en meer toegevoegde waarde bieden door aan de OEM back-up-functies aan te bieden, waarbij de (her)ontwerpinspanningen voor de variabele OEM-vereisten beperkt blijven. Ook ondernemingen die simulatie-, test- of ingenieursdiensten leveren, zullen hun aanbod om voertuigdynamica- en reisziekte-applicaties te testen en te valideren, kunnen verbeteren.

Interesse?

VEDYSSYS_ICON is een industrieel onderzoeksproject (ICON). We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en samen met ons willen werken. Gelieve onderstaand formulier in te vullen indien je interesse hebt in dit project: