Teststrategieën voor softwarecontrollers

Deadline

Teststrategieën voor softwarecontrollers

UITDAGING

De testruimte van mechatronische besturingssoftware is enorm, door het grote aantal productvarianten/configuraties, grote variabiliteit in de omgevingen waarin producten worden gebruikt en grote variabiliteit in het gedrag van mensen die met het mechatronische product omgaan. Bedrijven zijn op zoek naar pragmatische manieren om hun huidige set van mechatronische besturingstesten stapsgewijs en efficiënt te verbeteren.

In dit project zullen we zo'n pragmatische manier van 'testcase prioritering' onderzoeken die het mogelijk maakt om met legacy test-suites om te gaan en deze stapsgewijs te verbeteren, door effectieve manieren te onderzoeken om gedetecteerde anomalieën in het veld op te sporen en deze anomalieën te gebruiken om nieuwe testen te creëren, op een efficiënte manier, die de bestaande testsuites uitbreiden.

PROJECTDOELSTELLINGEN

Het doel van het project is het creëren van een methode en ondersteunende tools om het V&V-team te ondersteunen bij het maken van nieuwe testen op basis van afwijkingen die in het veld, tijdens veldproeven of in de operationele fase van het systeem worden ontdekt. Dit houdt in: Mechatronische besturingstesten, black box testen en Unit/Subsystem/Integratie testen.

Een tweede onderdeel van het project is het gebruik van fabrieks- en omgevingsmodellen als alternatief voor het fysieke systeem voor testprioriteringsdoeleinden, waardoor dure en tijdrovende HiL-tests van de besturingssoftware naar gunstiger, MiL-tests worden geduwd en we de meest effectieve testscenario's kunnen prioriteren en selecteren, waardoor de kosten van het testen worden gereduceerd. Deze technieken kunnen worden toegepast met behulp van modellen die zijn ontwikkeld in het modelgebaseerde ontwerpproces, maar ook met behulp van digitale tweelingen die zijn gemaakt wanneer de systemen in bedrijf zijn.

INTERESSE?

TestStrategyforSWcontrol_ICON  is een industrieel onderzoeksproject (ICON). We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en samen met ons willen werken. Gelieve onderstaand formulier in te vullen indien je interesse hebt in dit project: