Intelligent model hergebruik

Deadline

Intelligent model hergebruik

Uitdaging

Aangezien op verschillende engineeringgebieden steeds meer gebruik wordt gemaakt van modelleringstechnieken, neemt het aantal beschikbare modellen en de structurele complexiteit ervan toe. Modellen zijn waardevolle activa gemaakt door deskundigen en moeten zoveel mogelijk worden hergebruikt. Het voorgestelde project beoogt de implementatie van soortgelijke zoek-, auto-complete en auto-constraint technieken voor CAD en architectuurmodellen met behulp van machine/deep learning oplossingen om de efficiëntie van het ontwerpproces te verbeteren.

Project doelstellingen

Het voorgestelde project beoogt het groeiende aantal modellen (bv. Simulink, Simscape) op grote schaal te beheren om hergebruik van modellen mogelijk te maken en de kosten voor het maken/onderhouden ervan te verlagen om de efficiëntie van het ontwerpproces te verbeteren.

  • De ontwikkeling van een strategie om de vereiste modellen semantisch te zoeken in de repository van beschikbare (legacy) modellen zal de initiële kosten van het modelleren (met behulp van openbare lib van modellen) verlagen;
  • Kloon-/patroondetectie in de productmodellen om de productfamilies (of hun gemeenschappelijke componenten) te vinden zal helpen bij het onderhoud en het efficiënt houden van het proces voor hergebruik van modellen (private lib van modellen).
  • Classificatie van de modellen door het leren van de beschikbare modellen en intelligente detectie van het type/label van het nieuwe model zal het risico wegnemen om op lange termijn afhankelijk te zijn van deskundigen bij het beheer van modellen.

Intereresse?

IMORE_IRVA is een industrieel onderzoeksproject. Wij zijn op zoek naar bedrijven die deel willen uitmaken van de gebruikersgroep en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer open calls

Ontwerp voor de veerkracht van de toeleveringsketen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Intelligent model hergebruik

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Herconfigureerbaar, Plug & Produce Flexibel productiesysteem Architectuur

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)