Herconfigureerbaar, Plug & Produce Flexibel productiesysteem Architectuur

Deadline

Herconfigureerbaar, Plug & Produce Flexibel productiesysteem Architectuur

Uitdaging

De gemakkelijkste manier om een nieuwe technologie te introduceren is de greenfield-aanpak, d.w.z. wanneer we de volledige productie (van het hoogste tot het fysieke niveau) vanaf nul kunnen opzetten. In reële situaties zijn productiebedrijven echter meestal niet in staat een duidelijk gebruik te maken van slimme fabricagetechnologieën, bijvoorbeeld vanwege de lopende productie en omdat eerdere investeringen in apparatuur moeten worden gebruikt. In dat geval is het niet mogelijk alle SW- en HW-componenten te verwijderen en te vervangen door nieuwere technologieën. Een meer voor de hand liggende aanpak is dus de geleidelijke invoering van nieuwe componenten, naar analogie van de ontwikkeling van brownfieldsoftware en -apparatuur.

Dit project moet een blauwdruk opleveren om het gewenste resultaat op efficiënte wijze te bereiken, onafhankelijk van de gekozen hardware- en softwareleverancier. Deze blauwdruk zal gebaseerd zijn op I4.0-normen en op technologisch neutrale wijze worden uitgevoerd. Op die manier zal de bestaande apparatuur "I4.0 ready" worden. De invoering van de standaard-API zal de vereiste openingen creëren en de herbruikbaarheid en herconfigureerbaarheid van de brownfield-apparatuur vergemakkelijken.

Het Plug&Produce-IRVA-project beoogt een referentiearchitectuur en een referentie-implementatie van een herconfigureerbaar, modulair, datacentrisch besturingssysteem voor een flexibel productiesysteem, bestaande uit een heterogene reeks automatiseringssystemen, bijvoorbeeld Industrie4.0-oplossingen als robots, machines en werkinstructieplatforms. De gerealiseerde architectuur zal gebruik maken van recent gepubliceerde I4.0-normen zoals de ISO 63319, de Asset Administration Shell (AAS) en het gebruik van moderne standaardprotocollen, zoals OPC/UA, MQTT of http/REST, die een hoge systeeminteroperabiliteit en de plug-and-play-integratie van brownfieldsystemen met slimme werkcellen mogelijk maken.           

Project doelstellingen

Onderzoek naar een operationeel concept en systeemarchitectuur voor herconfigureerbaar fabricagesysteem met een gemeenschappelijk informatiemodel, dat plug & produce fabricage mogelijk maakt. Validatie op industriële pilots op TRL6-niveau.

  • Toepasbaar op greenfields, maar ook in samenhang met brownfields.
  • Intelligente operator-centrische Mens-Systeem-Interface
  • Snelle (her)programmering en inbedrijfstelling
  • Interoperabiliteit: snelle wisseling van agenten
  • Verplaatsbare werkcelapparatuur: robots, apparaten gebruikt als randapparatuur

Interesse?

PLUG&PRODUCE_IRVA is een industrieel onderzoeksproject. Wij zijn op zoek naar bedrijven die deel willen uitmaken van de gebruikersgroep en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer open calls

Ontwerp voor de veerkracht van de toeleveringsketen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Intelligent model hergebruik

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Herconfigureerbaar, Plug & Produce Flexibel productiesysteem Architectuur

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)