Geïntegreerde motoraandrijving

Deadline

Geïntegreerde motoraandrijving

Uitdaging

Bij het ontwerpen van elektrische aandrijflijnen zijn vermogenselektronica (VE) en elektrische machines (EM) die een laag gewicht en krachtige prestaties combineren met een minimale TCO van cruciaal belang. Los van de nominale spannings- en stroomwaarden gebeurt het ontwerpen van VE en EM vandaag meestal los van elkaar. Dit leidt tot een ontwerp waarin VE en EM een eigen behuizing en koelsysteem hebben en de krachtuitwisseling tussen beide door grote afgeschermde kabels gerealiseerd wordt.

Met het project ‘Geïntegreerde Motoraandrijving’ (INMOD_icon) beogen we de structurele integratie van een EM en de VE als één enkele unit. Deze integratie zou de vermogensdichtheid met 10 tot 20% kunnen verhogen en tegelijk de totale systeeminstallatie- en -productiekost met 30 tot 40% verlagen. De vermindering van het aantal kabels (door een rechtstreekse aansluiting) leidt ook tot een verbeterde elektromagnetische interferentie (EMI) en elektromagnetische compatibiliteit. Multifysische aspecten zoals structurele, elektromagnetische en thermische aspecten vormen momenteel echter een obstakel voor een dergelijke integratie.

Projectdoelstellingen

Met dit project willen we de volgende zaken definiëren:

  1. agressieve structurele integratieconcepten voor volledig nieuwe ontwerpen;
  2. uitbreidingen op bestaande motorontwerpen, met behoud van de maakbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid. 

Dit zal het mogelijk maken om:

  1. de vermogensdichtheid van het globale systeem (=EM+PE) met 10 tot 20% te verhogen;
  2. tegelijkertijd de totale systeeminstallatie- en -productiekost met 30 tot 40% te verlagen door te werken aan kostenfactoren zoals gewicht, aantal componenten en interfaces. Dit omvat ook het wegwerken van afgeschermde stroom- en signaalkabels en hun connectoren, de behuizing en koelapparatuur voor de VE, output (LC)-filters, een kleinere DC-link-condensator, enz.;
  3. de elektromagnetische interferentie (EMI)/ elektromagnetische compatibiliteit te verbeteren door het wegwerken van (lange) stroomkabels en het verkleinen van de vormfactor van de VE (korte stroomtrajecten);
  4. een gedeelde koeling te integreren, rekening houdend met de verschillende temperatuurlimieten van VE en wikkelingen;
  5. structurele integraties in de toepassing te realiseren, bijvoorbeeld van transmissiesystemen: de keuze van de overbrengingsverhouding en het aantal trappen kan leiden tot een compactere en krachtigere aandrijflijn.
  6. de projectresultaten op TRL 5-demonstratie-opstellingen te illustreren. Eén van de demonstratietoestellen is een volledig nieuw ontwerp van een agressief structureel geïntegreerde motoraandrijving. Het tweede demonstratietoestel zal een retrofit/uitbreiding zijn op een motor van een van de projectpartners.

Interesse?

INMOD_ICON is een Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek (ICON). We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Gelieve onderstaand formulier in te vullen en we contacteren u zo snel mogelijk:

Andere open calls

Deadline

Industrial Research (ICON)

Deadline

Industrial Research (ICON)