Flexibele personeelsplanning in veranderlijke productieomgevingen

Deadline

Flexibele personeelsplanning in veranderlijke productieomgevingen

Uitdaging

Worstel je met de onzekerheden van een productielandschap dat wordt gekenmerkt door een grillige vraag en frequente verstoringen van planningen? Ben je op zoek naar kosteneffectieve strategieën om je productie- en personeelsplanning op strategisch, tactisch en operationeel niveau op elkaar af te stemmen?

In dynamische productieomgevingen worden bedrijven geconfronteerd met dringende uitdagingen die flexibele planningsoplossingen vereisen. De huidige softwarepakketten verergeren deze uitdagingen doordat ze geïsoleerd redeneren op strategisch, tactisch of operationeel niveau. Ze bieden onvoldoende ondersteuning voor proactieve besluitvorming en zijn niet geschikt voor het gewenste wendbaarheidsbeleid en dynamische planning. Bovendien resulteert de scheiding tussen taakplanning en resource (personeel) planning in suboptimale oplossingen. Tot slot is er een opvallende afwezigheid van mechanismen voor proactief en reactief herstel, evenals ondersteuning bij het nemen van beslissingen.

De industrie heeft een allesomvattende oplossing nodig om de operationele efficiëntie van flexibele job- en resourceplanning en scheduling te verbeteren.

Project doelstelling

In dit project ontwerpen we een beslissingsondersteunende planningsengine voor flexibele taak-/job- en personeelsplanning in dynamische en volatiele productieomgevingen.

We zullen de impact bestuderen van het implementeren van meerdere manieren om flexibiliteit toe te voegen op strategisch, tactisch en operationeel niveau van besluitvorming, waaronder proactieve en reactieve (gebeurtenisgestuurd, periodiek of hybride) planning (bv. taakverwisseling) als reactie op vraagschommelingen en verstoringen van de planning.

Bovendien berekent het de impact van strategische (bv. vaardighedenmix, overuren, geannualiseerde uren, overuren, ... ) en tactische beslissingen (bv. capaciteit en tijdbuffering) op de operationele resultaten. De analyse zal rekening houden met de afweging tussen wendbaarheid en economische factoren. Verder zullen proxies voor personeelstevredenheid worden geëvalueerd/gebalanceerd. Het doel is om bedrijven te helpen bij het optimaliseren van personele middelen, het verbeteren van het concurrentievermogen en het stroomlijnen van operaties voor veerkracht en aanpassingsvermogen.

Wil je ook deelnemen aan dit project?

AGIPROVE_IRVA is een industrieel onderzoeksproject. Wij zijn op zoek naar bedrijven die deel willen uitmaken van de gebruikersgroep en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Andere open calls

Efficiëntie en kwaliteitsverbetering in het beheer van de levenscyclus van complexe systemen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Situatiebewuste robuuste optimale scheepsnavigatie en -besturing

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)
Fundamentele AI voor voorspellingen

Deadline

Valorisatie en versnelling van industrieel onderzoek (IRVA)