Computational design assistance for parametric design and mechanical optimisations

Deadline

Computational design assistance for parametric design and mechanical optimisations

Uitdaging

Hoewel CAD modellen worden ontworpen met behulp van feature-based modeling tools, zijn ze vaak statisch en niet ontworpen om veranderingen in de toekomst correct op te vangen. Tijdsbeperkingen en complexiteit van het modelleren leiden vaak tot statische CAD modellen van lage kwaliteit. Het aanbrengen van wijzigingen in dergelijke statische CAD modellen om tegemoet te komen aan nieuwe eisen of om het model te hergebruiken in een ander project, maakt het CAD model snel kapot. Het kost vaak meer tijd om een statisch CAD model van lage kwaliteit op te knappen dan om helemaal opnieuw te beginnen.

Een andere mogelijkheid is het ontwerpen van volledig parametrische CAD modellen waarin beperkingen, wiskundige relaties en limieten voor parameterwaarden zijn opgenomen, zodat alleen waarden zijn toegestaan die het model niet breken. Goed ontworpen parametrische modellen zijn echter zeer complex om te modelleren en vereisen aanzienlijke investeringen vooraf in tijd om correct om te gaan met mogelijke veranderingen in de toekomst. Naast hergebruik openen parametrische CAD-modellen nieuwe wegen voor computationele optimalisatie van geometrie en bieden zij een belangrijke stap in de richting van massa-aanpassing van producten.  Hoewel parametrisch modelleren bekend is in de industrie en vaak wordt aangeduid als "design for reuse", hangt het maken van parametrische CAD modellen volledig af van de vaardigheden en bereidwilligheid van CAD modelleurs en wordt het nog niet ondersteund door de nieuwste generatie CAD software. In dit project werken we aan computationele en interactieve benaderingen, ingebed in CAD modelleertools, die parametrisch CAD modelleren en computationele optimalisatie van geometrie helpen en aanmoedigen.

Project doelstellingen

Het doel van het CODA-project is een Computational Design Assistant te ontwikkelen die CAD-modelleurs interactief begeleidt naar parametrische modellen van hoge kwaliteit en naar computationeel geoptimaliseerde ontwerpen.

De volgende innovatiedoelen zijn geïdentificeerd om te werken aan de technische barrières die in de vorige slide zijn geschetst:

  • Het efficiënt analyseren van CAD modellen om relaties te vinden waaraan is voldaan of bijna is voldaan, maar die nog geen beperking hebben. Bijvoorbeeld: (1) twee randen die loodrecht of bijna loodrecht op elkaar staan. (2) een hoekradius in een schets die (bijna) gelijk is aan de radius van een filletbewerking. (3) de verhoudingen van een model die bijna gelijk zijn aan de gulden snede.
  • Technieken bedenken om efficiënt suggesties voor constraints aan CAD modelleurs voor te leggen. Dit vereist het analyseren welke suggesties mogelijke alternatieven zijn en machine learning technieken om suggesties te prioriteren en te filteren.
  • Nieuwe visualisatietechnieken om de impact van een constraint op geavanceerde CAD modellen effectief te communiceren.
  • Optimalisatie van de constraint graph om ervoor te zorgen dat suggesties voor constraints kunnen worden geaccepteerd zonder CAD modellen te overbelasten.
  • Een eerste stap naar computationele optimalisatie van parametrische CAD geometrie voor vier-staafsmechanismen.

Interesse?

CODA_ICON is een Interdisciplinair Coöperatief ONderzoeksproject (ICON). Wij zijn op zoek naar bedrijven die deel willen uitmaken van de gebruikersgroep en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Andere ICON open calls

Deadline

Industrial Research (ICON)

Deadline

Industrial Research (ICON)