Beheer van assemblagekwaliteit met behulp van systeemintelligentie

Deadline

SBO open call - Beheer van assemblagekwaliteit met behulp van systeemintelligentie

Uitdaging

Kwaliteitscontrole is een essentieel onderdeel van elk assemblageproces. De processen voor kwaliteitscontrole (QC) in de productie-industrie worden momenteel echter met verschillende uitdagingen geconfronteerd:

  • Klanten eisen een steeds hogere kwaliteit.
  • Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar kostenoptimalisatie in hun processen.
  • Producten (en hun assemblageprocessen) worden steeds complexer.

Lean tools, zoals Failure Mode & Effects Analysis (FMEA) en Fault Tree, worden vaak gebruikt om potentiële storingen in de fysieke processen op te sporen en aan 4M oorzaken (Mens, Machine, Materiaal, Milieu) te koppelen. Als reactie op FMEA-analyses steken bedrijven veel energie in het opstellen van controleplannen (bv. inspecties, één-punt-lessen, herbewerkingsrapporten, enz.) Maar deze inspanningen zijn duur, en de resultaten zijn te traag en te beperkt om de effecten op lange termijn over samenhangende assemblageprocessen vast te leggen.

In dit project kijken we naar een betere integratie van kwaliteitscontrolegegevens en -kennis met productieprocesgegevens via geïntegreerde en on-line feedbackkanalen voor de operator. Door het bestaande ecosysteem van assemblagedata beter te activeren, willen we met dit project data-gedreven FMEA-risicoanalyses en beslissingsondersteuning aanbieden die inzichtelijke operationele en tactische bedrijfsintelligentie opleveren om zo falen in het productieproces beter te voorkomen (4M root cause analysis, risicobeoordeling voor herbewerking/scrap en verbeterde productie/inspectiestrategieën).

Bij het ontwerpen van oplossingen zullen we rekening houden met kosten versus baten (impact op assemblageprestaties versus kosten zoals inspectie, slimme tooling, feedbacktijd voor operators...) en verschillende migratiepaden afhankelijk van de verschillende stand van zaken bij bedrijven op het gebied van QC en legacy-systemen.  

Project doelstellingen

In dit project zullen we een diepe data-gedreven Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) risicoanalyse en beslissingsondersteunend systeem ontwikkelen dat in staat is om de oorzaken van herbewerking en uitval te verzamelen, te begrijpen en te beperken. Dit leidt tot:

  • Een afname van herbewerking en uitval en een algehele verbetering van de EoL-kwaliteit door inzicht in de voortgeplantte faaleffecten van Mens, Machine, Materiaal en Omgeving (4M) in het proces en de kosten-baten van mitigatie;
  • Een vermindering van operator-inspanningen om in-line, on-demand kwaliteitsgegevens vast te leggen door efficiënte en tijdige interfaces;
  • Een snellere en doelgerichtere reactie op terugkerende defecten in het assemblageproces door middel van geautomatiseerde en online FMEA-analyse op basis van gegevens en ondersteuning van de besluitvorming.

 

Interesse?

AQUME_SBO is een strategisch basisonderzoek project (SBO). We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Gelieve onderstaand formulier in te vullen en we contacteren u zo snel mogelijk:

Andere SBO open calls