Automatisch geassisteerd ontwerp voor assemblage

Deadline

Automatisch geassisteerd ontwerp voor assemblage

Uitdaging

Met de opmars van CAD-softwaretools kan het ontwikkelen van nieuwe ontwerpen nu veel sneller gebeuren dan in het verleden, vooral dankzij de mogelijkheden die deze tools bieden om de prestaties en functionele vereisten van de beoogde producten te beoordelen. Met behulp van de eindige-elementenmethode of multi-body simulaties, om er maar een paar te noemen, kunnen ontwerpers hun ontwerp evalueren en valideren voordat er prototypes gebouwd worden. Dit vermindert het aantal prototypes en fysieke testen in de latere fasen van het ontwerpproces.

De steeds kortere marktintroductietijd maakt het tegenwoordig veel moeilijker voor ontwerpers om montageproblemen op te sporen. Bedrijven laten normaal gesproken het ontwerp door zowel de productie- als de assemblageafdelingen evalueren om mogelijke problemen met het ontwerp te verifiëren en assemblageproblemen te detecteren. Dit gebeurt vaak op basis van ervaring en meer dan eens worden niet alle problemen gevonden. Hierdoor komen, vanuit assemblageperspectief, niet-optimale ontwerpen op de productielijnen terecht, wat leidt tot inefficiëntie in het productieproces of waardoor het oorspronkelijke ontwerp aangepast moet worden, met vertragingen en extra kosten tot gevolg.

Projectdoelstellingen

Het is zeker zo dat CAD-software goede tools biedt om ontwerpers te helpen met productprestaties, maar er is een duidelijk gebrek aan soortgelijke tools om hen te helpen wanneer het gaat om de assembleerbaarheid van het ontwerp, waarbij vooral wordt vertrouwd op de ervaring en vaardigheden van de betreffende ontwerper. Dit project wil dit probleem aanpakken door een prototype te ontwikkelen dat het ontwerp valideert aan de hand van de assemblagevoorschriften om zo assemblageproblemen al in de ontwerpfase te kunnen opsporen. De tool zal gemakkelijk te integreren zijn in CAD-software en de ontwerpers ondersteunen bij het controleren van de assembleerbaarheid van hun ontwerp. De tool zal zowel geschikt zijn voor zuiver mechanische producten als voor producten met te assembleren elektrische of elektronische componenten (sensoren, regelaars, ...).

Interesse?

ASSISTED_DFA_ICON is een Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek (ICON). We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Gelieve onderstaand formulier in te vullen en we contacteren u zo snel mogelijk:

Deadline

Industrial Research (ICON)

Deadline

Industrial Research (ICON)