Statusmonitoring met behulp van akoestische eigenschappen

Deadline

Statusmonitoring met behulp van akoestische hoeveelheden

UITDAGING

We hebben robuuste en kostenefficiënte monitoringoplossingen nodig voor een tijdige detectie van afwijkingen en kwaliteitsproblemen in machines en voertuigen. Vandaag zijn monitoringoplossingen vaak afhankelijk van sensoren die permanent op/in componenten of subsystemen geïnstalleerd en/of geïntegreerd zijn. In sommige machines is dit echter niet haalbaar omdat:

  1. het te duur zou zijn om monitoringsystemen op/in alle voor storingen gevoelige componenten te installeren en
  2. het voor een aantal machines onmogelijk is om een monitoringsysteem te integreren.

Daarom heeft de industrie nood aan een objectieve, kostenefficiënte, niet-intrusieve en gemakkelijk inzetbare oplossing voor het monitoren van de conditie van machines en eindproducten die ook in een industriële omgeving robuust blijft werken.

Akoestische monitoring zou een oplossing kunnen zijn, maar er is een tekort aan methoden en tools die met een lage signaal-ruisverhouding, veroorzaakt door achtergrondgeluid en ongecontroleerde akoestische verstoringen in industriële omgevingen, kunnen omgaan.

Ten tweede is er een tekort aan methoden en ondersteunende tools om een akoestische monitoringoplossing op een efficiënte manier in verschillende producten, machines en/of omgevingen in te zetten en te valideren.

Projectdoelstelling

Het doel van het project is volgende zaken te ontwikkelen:

  1. Een set van tools om relevante akoestische geluiden te isoleren van het achtergrondruis in een industriële omgeving;
  2. methodes en ondersteunende tools voor een verbeterde modeltraining om relevante signalen te kunnen onderscheiden van verstoringen in een industriële omgeving, en;
  3. methodes en ondersteunende tools om het akoestische monitoringssysteem vlotter te installeren en te valideren. 

Dankzij de vroege detectie van afwijkingen zullen deze tools partnerbedrijven in de mogelijkheid stellen om de kosten verbonden aan onverwachte stilstandtijden van machines te verlagen door het optimaliseren van het onderhoudsprogramma en de tijdige detectie van kwaliteitsproblemen in het vervaardigde product.

Interesse?

ACMON_ICON is een Industrieel Onderzoeksproject (ICON). We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en samen met ons willen werken. Gelieve onderstaand formulier in te vullen indien je interesse hebt in dit project: