De Europese Unie legt zichzelf en haar lidstaten ambitieuze doelstellingen op wat betreft de vermindering van het energieverbruik, de introductie van hernieuwbare energiebronnen en de uitstoot van broeikasgassen. In Vlaanderen zijn transport en industrie niet alleen belangrijke sectoren voor onze economische welvaart, maar ook dé grote energieverslinders. Ze zijn samen goed voor zo’n 2/3 van het totale verbruik.

Ons onderzoek zet voluit in op de ondersteuning van Vlaamse bedrijven die actief zijn in de machinebouw en de voertuigindustrie. We helpen hen niet alleen om kostenefficiënt energie te besparen, maar ook om in te spelen op globale industrietrends. Zo kunnen ze succesvol nieuwe producten en diensten in de markt te zetten. 

Concrete onderzoeksdoelstellingen

Ons onderzoek volgt globale industrietrends zoals IoT, XaaS (zoals Machine_aaS, Vehicle_aaS en Production_aaS), Sustainability, Zero defects, Industry 4.0., Lot size 1, etc. en spitst zich specifiek toe op:  

  • Autonomous motion products
  • Energy and cost-efficient drivetrains and electrification
  • Remote connected operation
  • Zero-defect (safe) hyper-reliable systems
  • Modular interacting systems (incl. swarm)
  • Fast motion systems with high accuracy

Voor wie?

Voor alle bedrijven die actief hun systeemarchitectuur en validatie-bekwaamheden willen optimaliseren.