We verwachten dat producten steeds slimmer worden. Dat maakt hun ontwerp er niet gemakkelijker op. Via modelgebaseerde methoden en bijhorende ondersteunende softwaretools zorgen we ervoor dat het ontwikkelingstraject van de eerste keer goed zit. Zo versnellen we innovatie. 

Concrete onderzoeksdoelstellingen

Ons onderzoek ondersteunt bedrijven bij het ontwerp van (multi-context inzetbare) producten en/of hun assemblagesysteem. Daarom ontwikkelen we modelgebaseerde methodes en bijhorende softwaretools voor het ontwerp en de tijd- en kostenefficiënte optimalisatie van slimme producten (en productfamilies), van hun assemblagesysteem of van allebei. De doelstelling is sneller en goedkoper betere en innovatieve producten (productfamilies) en oplossingen op de markt brengen die meerwaarde creëren voor de gebruiker. 

Voor wie?

  • Ontwikkelaars van cyber-fysische systemen
  • Ontwikkelaars van assemblage-oplossingen
  • Toeleveranciers van softwaretools en engineeringdiensten