Personeelsontwikkeling

Wat betekent industrie 4.0 voor mijn werknemers?

De inzichten over de gevolgen van de 4de industriële revolutie groeien met de dag. Bedrijven met een duidelijke Industrie 4.0-strategie (implementatie) hebben de ambitie om de beste te worden op het gebied van productontwikkeling en productie om zo hun concurrentievermogen te versterken en hun responsiviteit naar klanten toe te verbeteren. Deze bedrijven blijven niet vastzitten in kleine pilootprojectjes, maar erkennen de enorme – directe EN indirecte – voordelen. Bovendien dragen ze in aanzienlijke mate bij tot de overgang naar een duurzame wereld.

Het succes van deze strategie hangt voor een groot deel rechtstreeks samen met de aandacht die wordt besteed aan de verdere ontwikkeling van de werknemers, in lijn met de digitaliserings-/Industrie 4.0-strategie én de specifieke uitdagingen en behoeften van het bedrijf. Als bedrijf moet u zich concentreren op bij- en omscholing, maar ook op het elders inzetten van mensen met "niet overeenkomende" en/of "verouderde" vaardigheden. Deze focus zal ertoe leiden dat mensen die zich ondersteund en gewaardeerd voelen meer toegevoegde waarde gaan leveren die in verhouding staat tot hun intrinsieke vaardigheden.