Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Nieuws > Onbemande tractor in fruitplantage

Onbemande tractor in fruitplantage

Binnenkort onbemande tractor aan het werk in de fruitplantage                                            

Een onbemande tractor die in het voorjaar fruitbomen behandelt en in het najaar peren plukt terwijl waardevolle data voor de fruitteler worden verzameld. Met de opkomst van gps-gestuurde tractoren en ‘slimme’ datasystemen zijn deze volledig autonome landbouwwerktuigen binnenkort binnen handbereik.

Het strategisch onderzoekscentrum voor de Maakindustrie Flanders Make, machinebouwers BAB Bamps en Octinion Agriculture en het Proefcentrum voor de Fruitteelt (pcfruit) gaan in het EFRO-project ‘Autofruit’ bestaande technologieën combineren en verder verfijnen om tot nieuwe geautomatiseerde systemen te komen die het werk van de fruitteler aanzienlijk verlichten. Met de steun van Europa zullen ze twee zelfrijdende platformen ontwikkelen die een reeks van handelingen in de appel- en perenteelt kunnen automatiseren. “Dit zorgt voor een nieuwe doorbraak in de technologische en digitale evolutie die onze land- en tuinbouw momenteel ondergaat”, aldus gedeputeerde van Landbouw Inge Moors. “De Limburgse fruittelers zullen daarbij het voorrecht hebben om de innovatieve technologieën meteen toe te passen op het eigen bedrijf.”


Aanzienlijke besparing

De Vlaamse fruitteelt is een belangrijke economische sector. Haar productiewaarde komt jaarlijks uit op 400 miljoen euro en is het resultaat van de combinatie van vakkennis en ondernemerschap. De bedrijfsactiviteiten bestaan vaak nog uit handenarbeid met de fruitpluk als piekperiode. Maar ook het onderhoud van de bomen en het bestrijden van ziektes en onkruid zijn erg arbeidsintensief. Fruittelers moeten elk jaar zoeken naar duizenden seizoensarbeiders om het fruit tijdig geplukt te krijgen. “Het vinden van het juiste personeel wordt ieder jaar moeilijker,” aldus Inge Moors, voorzitter van pcfruit en gedeputeerde van landbouw. “Structurele en betaalbare oplossingen zijn dringend nodig. Zeker nu schaalvergroting en diversificatie zich verder doorzetten om te kunnen concurreren op wereldschaal.” Via het SALK-project ‘Innovatie en Nevenstromen’ werd de voorbije vier jaar al door Vlaanderen en de provincie Limburg 1,2 miljoen euro geïnvesteerd om na te gaan in hoeverre ICT-toepassingen, robotisering en sensortechnologie bij de transformatie van de fruitteelt kunnen helpen.

Voor heel wat frequente bewerkingen in de boomgaard worden vandaag tractoren, hoogtewerkers en plukwagens ingezet. Het gebruik ervan heeft het werk aanzienlijk verlicht maar de menselijke tussenkomst is meestal wel nog aanwezig. “Door het rijden te combineren met specifieke taken die geautomatiseerd worden uitgevoerd, kunnen fruittelers aanzienlijke winsten boeken”, gaat gedeputeerde Inge Moors verder. “Winsten die zich eerst en vooral vertalen in tijdswinst maar ook in economische winsten. Door te automatiseren kunnen bepaalde handelingen gelijktijdig gebeuren en kunnen specifieke bewerkingen optimaal worden uitgevoerd. Via volledig geautomatiseerde processen kan een flink percentage van de kosten bespaard worden.”

Van arbeidsintensieve taken naar geautomatiseerde processen

Nu de nauwkeurigheid van gps-systemen sterk verbeterd is en de trackers betaalbaar zijn, kan een zelfrijdend platform voor de fruitteelt snel realiteit worden.  Het strategisch onderzoekscentrum voor machines, voertuigen en fabrieken van de toekomst Flanders Make heeft met zijn vestiging in Lommel heel wat kennis en expertise van zelfrijdende technologie in huis. Maar om daadwerkelijk autonome voertuigen voor de fruitteelt te ontwikkelen moeten eerst de gebruikersvereisten grondig in kaart worden gebracht. Nadat Proefcentrum Fruitteelt met een selecte groep van fruittelers de specificaties voor het voertuig heeft opgelijst, zullen de projectpartners de vertaalslag naar geautomatiseerde processen en vervolgens naar praktijkklare toepassingen proberen te maken. Het West-Vlaamse Octinion heeft de laatste jaren sterk ingezet op autonome navigatie en kan kostenefficiënte en betrouwbare oplossingen bieden. BAB Bamps uit Sint-Truiden heeft een sterke faam in het bouwen van werktuigen en voertuigen in de sector. Dat zal helpen de ideeën om te zetten in gebruiksvriendelijke platformen.

In eerste instantie zullen we ons toeleggen op de meest arbeidsintensieve taken zoals gewasbescherming, onkruidbestrijding en grasstrokenbeheer. Verder wordt onderzocht op welke manier autonome voertuigen kunnen ingezet worden tijdens de pluk. Ook het uitvoeren van bepaalde inspecties zoals plaagdetectie en oogstinschatting komen aan bod”, aldus Dany Bylemans, directeur pcfruit.

Intensieve testfase prototypes

Aan de hand van een elektrisch aangedreven platform en een dieselvoertuig wordt onderzocht hoe verschillende handelingen in appel- en perenteelt kunnen geautomatiseerd worden.  “Aan de hand van deze prototypes kunnen we berekenen hoeveel kosten en arbeid er effectief per bewerking en op het totaal aan mogelijke bewerkingen worden bespaard en hoeveel de terugverdientijd voor een dergelijke investering bedraagt. De proefterreinen van pcfruit, zullen dienst doen als living lab om het voertuig intensief in de praktijk te testen”, aldus Dany Bylemans. “Later in het project zullen er ook proeven en demonstraties worden uitgevoerd bij  een beperkte groep van telers. Naarmate er meer resultaten zijn en de eerste kinderziektes zijn weggewerkt, wordt die groep stelselmatig uitgebreid en kunnen we ook andere telers overtuigen van de meerwaarde van geautomatiseerde platformen op hun bedrijf. Op termijn zijn we zelfs van plan ook andere doelgroepen zoals telers van steenfruit en druiven in de demonstratiemomenten te betrekken en kan de technologie verder gedissemineerd worden naar de rest van Vlaanderen.”

Het project Autofruit draagt een projectkost van 717.000 euro. Europa legt daarvan 287.000 euro op tafel in het kader van het EFRO-programma. “Wanneer het onderzoek eind 2020 wordt afgerond, zullen nieuwe technologische innovaties de bedrijfsvoering binnen de fruitteelt ingrijpend veranderen. De ontwikkelde robotica en sensoren zullen veel sneller problemen detecteren en kunnen vermijden. Daarnaast zal de teler over heel wat relevante data beschikken die tot nieuwe inzichten kunnen leiden waardoor de Limburgse fruitsector sterker zal staan, ” aldus Inge Moors.

Contact

Inge Moors,
voorzitter van pcfruit vzw en gedeputeerde provincie Limburg,
inge.moors@limburg.be - 011 23 70 46

Dany Bylemans
algemeen directeur pcfruit vzw 
dany.bylemans@pcfruit.be - 011 69 70 85

Kris Ruysen
afdeling Milieu & Techniek pcfruit vzw
kris.ruysen@pcfruit.be - 011 69 71 34

Steffi Verheyden
Marketing- en communicatieverantwoordelijke Octinion
pr@octinion.com - 0497 41 39 65

Linda Corstjens
PR & Communication Manager Flanders Make
linda.corstjens@flandersmake.be - 0491 27 17 70

Stefan Bamps
CEO N.V. BAB Bamps
stefan@bab-bamps.be - 011 70 10 13

Stef Carlens
head of development, N.V. BAB Bamps
stef@bab-bamps.be - 011 70 10 18

 

Octinion

Octinion is een R&D-bedrijf dat in 2009 werd opgericht en dat producten en oplossingen ontwikkelt voor eigen rekening en voor derde partijen in de agro-food industrie. Octinion heeft een vestiging in Leuven en Roeselare. Momenteel wordt er zeer sterk geïnvesteerd in autonome navigatie en een aardbeiplukrobot. De activiteiten die verband houden met voertuigen, zijn ondergebracht in de vestiging in Roeselare. www.octinion.com

Flanders Make

Flanders Make legt zich toe op industriegedreven technologisch onderzoek en innovatie samen met en voor grote bedrijven en KMO’s in de Vlaamse maakindustrie. De focus ligt op open innovatie via excellent onderzoek rond mechatronica, methodes om producten te ontwikkelen en technologie om ze te produceren. Concreet draagt dit bij tot product- en procesinnovatie in de voertuigindustrie, de machinebouw en in productieomgevingen. De onderzoeksresultaten zijn toepasbaar bij uiteenlopende bedrijven in de brede maakindustrie, die vaak voor vergelijkbare technologische uitdagingen staan. Samen kunnen ze beter en sneller innoveren. Flanders Make zet ook sterk in op internationale innovatiesamenwerking  en   op   participatie in   Europese   onderzoeksprojecten. Flanders Make heeft vestigingen in Lommel, Leuven en Kortrijk en bij de 5 Vlaamse universiteiten: KULeuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt en Vrije Universiteit Brussel. www.flandersmake.be

BAB Bamps

BAB Bamps ontwerpt, ontwikkelt en fabriceert, sedert 1954 machines voor de fruitteelt. Dit omvat een heel assortiment van werktuigen die aan een tractor kunnen worden bevestigd zoals klepelmaaiers, slagmaaiers, cirkelmaaiers, wortelsnijders, strokenpoetsers, getrokken spuitmachines, snoeibalken, hefmasten. Daarnaast is er nog een uitgebreid gamma van wagens zoals een palox aanhangwagen, pluktrein en transportwagens. Om de pluk te ondersteunen, biedt BAB Bamps verschillende plukplatformen aan die voorzien zijn van een dieselmotor. www.bab-bamps.be

pcfruit

Het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit vzw) is een internationaal erkend onderzoekscentrum in fruitteelt. Het doet onderzoek in samenwerking met universiteiten, andere onderzoeksinstellingen, de industrie en de fruitsector. Dit kenniscentrum telt een honderdtal medewerkers, waarvan de helft wetenschappers en voorlichters en omvat 62 hectare proeftuin voor onder meer appel, peer, kers, abrikoos, aardbei, braam, framboos, bes en druif. Het is de plek in het hart van de fruitstreek waar wetenschappelijk onderzoek, demonstratie naar fruittelers, individuele bedrijfsvoorlichting en diensten aan bedrijven samenvloeien. www.pcfruit.be