Industrie 4.0 rapport - Waar focussen bedrijven nu op?

Bevinding 9: Big data zijn een belangrijke troef, maar veel bedrijven worstelen er nog mee

8 op de 10 bedrijven verzamelt data, maar bijna 60% van hen worstelt nog met het effectief gebruiken en benutten van die data. Bovendien beschikt slechts 28% van de bedrijven over een OT-afdeling, die eigenlijk een leidende rol op zich zou moeten nemen in een succesvolle Industrie 4.0-implementatie, te beginnen met de installatie van een solide IOT-infrastructuur.

Veel bedrijven zijn nog steeds op zoek naar de beste manier om met gegevens om te gaan en er waarde uit te halen. Het hebben van een strategisch plan om data te gebruiken als onderdeel van uw bedrijfsmodel is de eerste stap en de beste manier om resultaten te garanderen. Door passende acties te definiëren en te verzamelen, kunt u de impact van data op uw aandeelhouders of de waardecreatie van uw bedrijf maximaliseren. Natuurlijk creëren (ruwe) gegevens op zichzelf geen waarde. Het doel is een geïntegreerde aanpak te implementeren van data-acquisitie (fysieke en virtuele "sensor"-data), data-opslag (metadata), data-verwerking (verfijnde data) en besluitvorming (leren en redeneren), die leidt tot bruikbare inzichten en een impact creëert op uw producten en/of productieprocessen.

Afhankelijk van het bedrijfsmodel kan een bedrijf verschillende wegen naar succes kiezen, zoals in de onderstaande afbeelding is te zien. Het meest veelbelovende en winstgevende bedrijfsmodel is dat van de "partner met toegevoegde waarde". Bedrijven met dit type bedrijfsmodel zijn:

  • Hun klanten helpen zich te concentreren op hun kernactiviteiten.
  • Hun leveranciers helpen om hun product-/productieprestaties, efficiëntie en gerelateerde kosten te optimaliseren.
  • Hun leveranciers voorzien van vlootgegevens (gegevens van producten die bij verschillende klanten op verschillende locaties in verschillende contextsituaties zijn geïnstalleerd), wat waardevolle inzichten oplevert in het productgebruik (bv. snelheids- en koppelprofielen), de impact van contextsituaties (bv. vochtige, hoge temperatuur- of stoffige omgevingen) en veranderingen in het productgedrag tijdens de levensduur ervan.

data

Hoewel 8 op de 10 bedrijven data verzamelen en geloven in het potentieel van AI en big data, ervaren veel van hen uitdagingen op het gebied van datamanagement op alle niveaus. Op de vraag welke uitdagingen bedrijven ervaren als het gaat om datamanagement, scoren alle 4 de opties bijna gelijk. Toegang krijgen tot data en het opslaan van de data zijn elk een uitdaging voor 21% van de bedrijven. Maar het verwerken en interpreteren van data blijken voor de meeste bedrijven de grootste uitdagingen te zijn, wat wijst op de behoefte aan data scientists en slimme diensten.

Data management challenges

 

Download het volledige rapport hier

Wil je graag meer weten? Vul het formulier hieronder in en download het Industrie 4.0 rapport.