Industrie 4.0 rapport - Waar focussen bedrijven nu op?

Bevinding 5: Het aantal samenwerkende ecosystemen neemt toe

Tot nu toe erkent slechts 1 op de 4 bedrijven de voordelen van samenwerking in ecosystemen, wat een belangrijke motor is voor duurzame groei. Meer bewustwording en actieve betrokkenheid kunnen een groot verschil maken voor het concurrentievermogen van onze industrie.

Actief zijn in ecosystemen, samenwerken met kennispartners en andere bedrijven en waardeketenaanbiedingen realiseren, zal door de snelheid van veranderingen en de behoefte aan wendbaarheid een belangrijke drijfveer voor duurzame groei zijn.

Een opmerkelijke vaststelling is dat slechts 12% van alle bedrijven gegevens verzamelt van relevante ecosystemen. Bij Flanders Make geloven we echter dat de huidige uitdagingen op het vlak van duurzaamheid, circulariteit en klimaatverandering alleen kunnen worden aangepakt door samen te werken. Door samen te werken in (en voorbij) waardeketens zullen vertrouwensvolle partnerschappen ontstaan die zowel leiden tot toegevoegde waarde voor de individuele leden als tot gezamenlijke toegevoegde waarde.

Main data collection processes

 

Slechts 24% van de bedrijven werkt samen met organisaties van derden binnen een ecosysteem. De meeste werken alleen samen op ad-hoc projectbasis, en bijna 20% zegt het liefst zo veel mogelijk met eigen middelen te werken. Deel uitmaken van een ecosysteem levert bedrijven echter grote voordelen op, aangezien zij toegang krijgen tot een enorme hoeveelheid kennis en ervaring van de individuele leden.

Relaties binnen een dergelijk ecosysteem moeten worden gekenmerkt door vertrouwen, integriteit en betrokkenheid - sleutelelementen om een duurzaam ecosysteem tot stand te brengen. Dit zal de leden in staat stellen een open debat te voeren over de verdeling van gemeenschappelijk gegenereerde waarde onder de partners, aangezien de gegenereerde waarde niet altijd recht evenredig is met de kosten die ervoor worden gemaakt; dit zal van essentieel belang zijn voor het opzetten van circulaire-economiemodellen.

Main way of cooperation with third parties

 

Download het volledige rapport hier

Wil je graag meer weten? Vul het formulier hieronder in en download het Industrie 4.0 rapport.