#COVIDNEWS: Screening van lichaamstemperatuur - Update

Screening van lichaamstemperatuur - Update

Flanders Make gaat de strijd aan met Covid-19. Hiervoor werden verschillende projecten opgestart, waarvan de screening van lichaamstemperatuur d.m.v. een infraroodcamera er één is. Zo kunnen bedrijven in hun heropstart ervoor zorgen dat personen met een verhoogde lichaamstemperatuur bij binnenkomst opgemerkt worden. Momenteel zijn we, na succesvolle eerste testen, samen met thermografie specialisten aan de UAntwerpen volop bezig met het verbeteren en automatiseren van ons systeem.

Demonstratie op locatie

Zo kunnen we vanaf vandaag, maandag 4 mei, demonstraties geven op locatie. Zo kan jouw bedrijf de werking van het systeem en zijn verschillende onderdelen in de eigen omgeving evalueren.

Daarnaast voorzien we vanaf 11 mei een update van de software waarbij we de meetprocedure automatiseren en versnellen via slimme algoritmes, inclusief oog- en brildetectie. Aanvullend classificeren we alle metingen op basis van verschillende parameters, zoals de buitentemperatuur, het transportmiddel dat de geteste persoon gebruikte om tot bij jou te geraken, etc. Dit is nodig om per deelgroep de  drempelwaarde te kunnen instellen en een effectievere screening bekomen.

Interesse?

Heeft u interesse in een demonstratie voor uw organisatie op korte termijn?

More about