Overslaan en naar de inhoud gaan
Home > Nieuws > Cobots niets voor mijn bedrijf? Think again!

Cobots niets voor mijn bedrijf? Think again!

Van massaproductie naar massacustomisatie

Nu bedrijven de shift maken van massaproductie naar massacustomisatie, volstaan traditionele robots niet langer. Collaboratieve robots, of cobots in het kort, vullen die leemte in. Ze zijn gemaakt om samen te werken mét mensen, zodat de productiekwaliteit hoog blijft en werkomstandigheden van operatoren verbeteren.

Cotemaco

Toch staan vooral kleinere bedrijven nog weigerachtig tegenover de implementatie van cobots. Weegt de kost wel op tegen de voordelen? Wat heb ik dan juist nodig? Welke veranderingen moet ik in mijn productie doorvoeren opdat cobots er hun plaats zouden hebben?

Dit zijn maar enkele vragen die bedrijfsleiders zich kunnen stellen. Net om die drempels voor nieuwe technologieën te verlagen, werken onderzoekscentra, kamers van koophandel en kennisinstellingen uit België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk samen in het COTEMACO project om via een voucherprogramma KMO’s uit de regio te stimuleren collaboratieve robotica en digitale technologieën te implementeren. Dankzij de vouchers, kunnen de bedrijven deelnemen aan trainingen en demonstraties en krijgen ze technologische ondersteuning.

Ben jij een maakbedrijf in Vlaanderen met ambitie? Denk jij wel eens na over automatisering, mens-robot samenwerking of wil jij jouw productie naar een hoger niveau tillen?

Neem dan vandaag nog contact op


COTEMACO is een door Interreg North-West Europe project gefinancierd project. Voor meer informatie https://www.flandersmake.be/nl/projecten/cotemaco.