“Ik zorg ervoor dat onze projectresultaten een industriële impact hebben. Bij de start van elk project bezoek ik samen met een collega de partnerbedrijven om de behoeften van deze bedrijven te  identificeren.”

Chris is sinds 2016 technical project manager bij Flanders Make.

Chris, Technisch Project Manager bij Flanders Make

Aan het "Drivetrain Codesign" project nemen 4 industriële partners met een gedeelde interesse in deze nieuwe technologie deel m.n. Picanol, VandeWiele, Dana en Siemens. “Allemaal willen ze de beste en goedkoopste oplossing om de beweging in hun machines, van weefgetouwen tot zware voertuigen, te sturen. Het doel van dit project is het opzetten van een geïntegreerd kader om simultaan de fysische parameters (zoals motorafmetingen en -kracht, dimensionering van drijfwerk...) en controleparameters (zoals energie-efficiëntie) op de meest economische manier te optimaliseren. Bovendien willen we dit nieuwe kader voor één machine uitbreiden tot een kader voor een hele productreeks waarmee vele verschillende varianten simultaan kunnen worden ontworpen.”

Aan elk project nemen ook academische onderzoekspartners deel. “Voor dit project hebben we samengewerkt met onze collega's uit de core labs PMA-P (KU Leuven) en EEDT-MP (UGent). Ik breng ook regelmatig alle partners samen. Ik stel de agenda voor en leid de discussies. Wanneer je met zoveel partners samenwerkt, moet je je hoofd er goed bij houden. Je kan je niet veroorloven om te verdwalen in één specifiek technisch detail.

Voor Flanders Make, had ik al enige managementervaring opgedaan bij een leverancier in de auto-industrie. Mijn expertisedomein is elektromechanica en mechatronica. Je kan dus wel stellen dat een van mijn actuele projecten – additieve productieprocessen – een heel eind buiten mijn comfortzone ligt.”