"Ik probeer mensen steeds uit te dagen om hun grenzen te verleggen. Ik wil er namelijk zeker van zijn dat we verder kijken dan wat nu mogelijk is." Abdel werkt sinds 2012 voor Flanders Make als Technical Project Manager.  "Ik kan echt enthousiast worden wanneer we verschillende zaken testen omdat ik wil zien hoe ver we kunnen geraken. Als ik één ding heb geleerd, is het wel om nooit te vroeg conclusies te trekken."

Abdel, Technisch Project Manager bij Flanders Make

Abdel werkte o.a. aan het Locovision-project. Daarbij waren 3 industriële partners betrokken. "Het doel van het project was de ontwikkeling van goedkope visiesystemen voor industriële toepassingen. We wilden daarbij bestaande goedkope onderdelen gebruiken en software toevoegen." 

De resulterende algoritmen kunnen voor verschillende toepassingen gebruikt worden:

  • Bekaert gebruikt visiesystemen om de kwaliteit van metaaldraad te controleren.
  • Tenneco gebruikt visiesystemen om de weg te volgen en hobbels in het wegdek te detecteren om vervolgens met slimme ophangsystemen het rijcomfort te kunnen verbeteren.
  • Picanol gebruikt visiesystemen om de kwaliteit van het gebruikte garen te detecteren.

Het is dan Abdel's taak om het projectvoorstel in een uitvoeringsplan te vertalen.

  • Team: Na een bespreking met de Core Lab Manager wordt er een team aan het project toegewezen. De Technical Project Manager evalueert het team en beslist welke competenties nodig zijn voor de uitvoering van het plan.
  • Conceptfase: De Technical Project Manager moet vervolgens de conceptuele architectuur definiëren, in overleg met alle betrokkenen. Eerst stelt het team verschillende concepten voor. "Vervolgens beleg ik een vergadering met de industriële partners en vraag ik hen naar hun ,mening. Ik probeer alle partners warm te krijgen voor één bepaald concept, dat we dan kunnen beginnen te ontwikkelen. De argumenten die worden gebruikt om tussen de verschillende concepten te kiezen, is ook belangrijke kennis die voor toekomstig gebruik en voor rapporteringsdoeleinden gedocumenteerd moet worden."
  • Ontwikkelingsfase: De Technical Project Manager coördineert ook de uitvoering. "Om een prototype te ontwikkelen, volg ik meestal het V-model. Het gaat hierbij echter nooit om één rechtlijnig, volledig gedefinieerd traject. De ontwikkelingsfase is een flexibel proces waarin we werken naar het bereiken van mijlpalen en alle stappen met de projectpartners herhalen."

De Technical Project Manager moet niet noodzakelijk een expert zijn in het projectonderwerp."Ik begrijp de basisbeginselen maar al te goed, maar voor meer gedetailleerde inzichten vertrouw ik op de experts in mijn team. Zo nodig ik altijd één van de experts uit om mee te gaan naar de partnerbedrijven. Zo kunnen we alle mogelijke vragen van onze partners beantwoorden. Ik hou ervan om samen kennis op te bouwen en iets nieuws te creëren. Uiteindelijk groeit het vertrouwen dat we een ​​technologische doorbraak kunnen realiseren. Ik hou ervan om met heel verschillende mensen samen te werken, zowel qua opvatting als qua afkomst, en hen dan op één lijn te krijgen - richting doel."