Flanders Make zoekt onafhankelijk bestuurder

Gezocht: Onafhankelijk bestuurder voor Raad van Bestuur

De raad van bestuur van Flanders Make doet een oproep tot kandidaatstelling voor één mandaat van onafhankelijk bestuurder. Als onafhankelijk bestuurder van Flanders Make bepaalt u mee de strategie van de organisatie en draagt u bij tot de verankering van de maakindustrie in Vlaanderen.

Welk profiel zoeken we?

Als kandidaat beschikt u over een CxO profiel en kunt u bij voorkeur terugkijken op een lange actieve loopbaan in een productie- en/of onderzoeksomgeving. Liefst in een domein dat aanverwant is aan onze onderzoeksdomeinen.

We nemen uw kandidatuur enkel in aanmerking als u geen belangen of relatie met Flanders Make vzw heeft die uw oordeel of beslissingen zouden kunnen beïnvloeden in uw eigen voordeel of dat van de organisatie die u vertegenwoordigt. U bent dan ook niet professioneel actief voor het Vlaamse Gewest of voor een bedrijf of een universiteit die werkend lid is van Flanders Make.

De code voor deugdelijk bestuur voor beursgenoteerde bedrijven vormt de leidraad voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van elke kandidaat-bestuurder.

De selectiecriteria

Omwille van de toepassing van het genderdecreet dient de kandidaat een vrouw te zijn. U beschikt over bekwaamheid, kennis en ruime ervaring op het vlak van algemeen management. U hebt een grote industriële affiniteit, die tot uiting komt in een combinatie van de volgende kenmerken:

  1. Industriële achtergrond en industriële ervaring;
  2. Kennis van de technologische industrie;
  3. Bewezen engagement voor de industrie;
  4. In staat om uw persoonlijke visie en eigen organisatie te overstijgen en in te staan voor de collectiviteit;
  5. Kennis en vertrouwdheid met onderzoek en innovatie. En met het onderzoek uitgevoerd in samenwerking tussen industrie en universiteiten.

Hoe stelt u zich kandidaat?

Kandidaat-bestuurders kunnen hun motivatiebrief en C.V. voor 28 februari 2023 per e-mail richten aan Dirk Torfs. Accord Group zal de evaluatie van de kandidaten uitvoeren en voorstellen formuleren.

We beogen om de geselecteerde kandidaat voor te dragen op de algemene vergadering van mei 2023.

Dirk Torfs, CEO

Dirk Torfs is sinds 2014 CEO van Flanders Make. Dirk is Burgerlijk Werktuigkundig-Elektrotechnisch Ingenieur en Doctor in de Toegepaste Wetenschappen (KU Leuven) en behaalde een Executive MBA aan de Flanders Business School. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in managementfuncties in de Vlaamse industrie (o.a. bij Trasys, ABB en Imtech) en is Professor Quantitative Decision Making voor het Executive MBA programma van de Flanders Business School.

More about