Flanders Make event

Tech@Lunch - Een revolutie op de werkplek: Innovatieve technologische oplossingen voor sociaal betrokken werk

Online
Tech@Lunch - Een revolutie op de werkplek: Innovatieve technologische oplossingen voor sociaal betrokken werk

Tech@Lunch - Een revolutie op de werkplek: Innovatieve technologische oplossingen voor sociaal betrokken werk

Het onderwerp van de derde Tech@Lunch sessie van 2023 is "Een revolutie op de werkplek: Innovatieve technologische oplossingen voor sociaal betrokken werk". Onderzoek wijst uit dat werk door steeds minder mensen moet gedaan worden, die gemiddeld ouder worden. De leeftijdspiek ligt op 57 jaar, waarbij meer mensen uitstromen, en minder mensen instromen. Dit betekent bijgevolg een daling van het aantal werkende mensen, en een veroudering van de actieve bevolking. Werkbaar werk wordt dus steeds belangrijker.

Met werkbaar werk bedoelen we werk dat boeiend en motiverend blijft, ruimte laat voor een gezonde balans tussen werk en thuis, rekening houdt met de fysieke en mentale gezondheid van de mensen, en voldoende kansen biedt om bij te leren.  

Technologie kan helpen op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld op het cognitieve (beter info op het juiste moment) en het fysieke vlak (mechanische hulpmiddelen), en op het vlak van taak-allocatie (ook kijken naar welzijn, behoud van competentie,…). In dit webinar gaan we dieper in op Werkbaar Werk, de sociologische context en de technologische oplossingen die werk meer werkbaar kunnen maken.

Registreer hier

Online