Van compliance naar security: Meer cyberbestendigheid met de SBOM

Cyberaanvallen kunnen op elk punt in een normale toeleveringsketen plaatsvinden en deze aanvallen worden steeds zichtbaarder, verstorender en duurder in de wereld van vandaag. Wacht niet op een inbreuk...

In het huidige digitale landschap is cyberbeveiliging een bekende zorg in alle bedrijfstakken. Traditioneel stond informatietechnologie (IT) centraal, maar nu operationele technologie (OT) steeds meer verbonden raakt met IT door de vooruitgang in cloud computing en Internet of Things (IoT), ontstaan er nieuwe beveiligingsuitdagingen. Deze samensmelting van OT en IT zorgt niet alleen voor innovatie, maar introduceert ook complexe cyberbeveiligingsrisico's.

Bent u op de hoogte van de nieuwe eisen inzake cybersecurity?

Het snel evoluerende digitale ecosysteem vereist dat bedrijven niet alleen voorop blijven lopen op het gebied van innovatie, maar ook op het gebied van cyberbeveiliging. Ook de wetgeving loopt achter met nieuwe verplichtingen voor bedrijven in Europa. De nieuwe Europese richtlijn voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS 2) en de Cyber Resilience Act (CRA) stellen strenge richtlijnen op voor het handhaven van de beveiliging van netwerksystemen en gedurende de hele levenscyclus van digitale producten en diensten. Deze voorschriften benadrukken de noodzaak van een robuuste aanpak voor het beveiligen van digitale infrastructuur en producten.

  • NIS 2 introduceert eisen voor risicobeheer en rapportagemethodologieën voor cyberbeveiliging in een groot aantal sectoren, zoals energie, openbaar bestuur, transport en financiën.
  • CRA is van toepassing op alle fabrikanten en verkopers van producten met een digitale component. Het vereist verplichte cyberbeveiliging van hardware- en softwareproducten gedurende hun gehele levenscyclus.

Software Bill of Materials (SBOM)

Elke dag worden er nieuwe kwetsbaarheden ontdekt, waardoor ontwikkelteams te maken krijgen met veranderende beveiligingsniveaus van hun ontwikkelingen of applicaties. Regelmatige analyse is daarom vereist. Handmatige analyse is te arbeidsintensief, dus er is een geautomatiseerde en gestandaardiseerde aanpak nodig. De software bill of materials (SBOM) is een systematische analyse van softwarecode. Deze analyse kan worden geautomatiseerd en het resultaat kan worden weergegeven in een gestandaardiseerd, machineleesbaar formaat. De SBOM is een sleutelcomponent in cyberbeveiliging en het faciliteren van naleving van de nieuwe wetgeving.

Net als een Bill of Materials in traditionele productiepraktijken, dient een SBOM als een gedetailleerde inventaris die elk onderdeel in een softwarecodebase opsomt. Dit omvat alle gesloten en opensource componenten, hun licenties, versiegegevens en bekende kwetsbaarheden. Door een SBOM bij te houden en het bijhouden van afhankelijkheden toe te voegen, kunnen bedrijven snel beveiligingsrisico's identificeren en beperken. Dit gaat niet alleen over compliance; het gaat echt over het beschermen van uw bedrijf en dat van uw klanten tegen potentiële cyberbedreigingen en kwetsbaarheden die uw en hun activiteiten en het vertrouwen van klanten in gevaar kunnen brengen. Met een SBOM kunt u uw softwarecomponenten continu bewaken, zodat u uw cyberbeveiliging effectief kunt beheren.

Integratie in softwareontwikkeling en -implementatie

Naast de analyse van cyberbeveiligingsrisico's met behulp van geautomatiseerde SBOM-generatie en het opvolgen van afhankelijkheden, gaat Flanders Make nog een stap verder. We ontwierpen een aanpak om deze analyses te integreren in de softwareontwikkelingspijplijnen van de Continuous Integration (CI) en Continuous Deployment (CD) praktijken, in het bijzonder voor software die ingebed is in fysieke apparaten.

Door geautomatiseerde beveiligingscontroles direct in het softwareontwikkelingsproces op te nemen, zorgen we ervoor dat elk stuk nieuwe code automatisch wordt geanalyseerd op potentiële beveiligingsrisico's wanneer het wordt toegevoegd. Door dit proces te automatiseren, neemt het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid toe.

Wat kunnen we vandaag voor u betekenen?

We kunnen hulp bieden met deze specifieke uitdagingen:

  • Hoe maak en analyseer je een SBOM? Hands-on demonstratie en kennisoverdracht.
  • Hoe zet je een CI/CD-pijplijn op voor ingebedde software in cyberfysische systemen die de beveiligingsanalyse van je code integreert?

Bedrijven kunnen profiteren van subsidies van de Vlaamse overheid om een deel van dit werk te betalen. 

We bieden ook hulp bij meer algemene vragen:

  • Hoe kan uw bedrijf compliant worden met de aankomende regelgeving op het gebied van cyberbeveiliging?
  • Hoe kan uw bedrijf een veilige netwerk- en cloudomgeving beheren?
  • Hoe kan uw bedrijf een SBOM-analyse uitvoeren?

Wij helpen bedrijven graag bij deze complexe vragen op het gebied van cyberbeveiliging. Met expertise in zowel cloud- als on-premise cyberbeveiliging bieden we consultancydiensten op maat die inspelen op uw specifieke behoeften en uitdagingen. Of u nu uw on-premises-cloudverbinding wilt beveiligen of begeleiding nodig hebt bij het creëren en beheren van een SBOM, ons team staat klaar om u te helpen. 

Flanders Make biedt, in samenwerking met VLAIO, verschillende vormen van ondersteuning aan bedrijven in Vlaanderen om hun concurrentievermogen te verbeteren. Daarom bieden we laagdrempelig advies en begeleiding om u op weg te helpen op uw reis naar cyberbeveiliging. Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie.

Contacteer ons

Contacteer ons voor meer informatie over onze ondersteunings- en consultancyopties.