Industrie 5.0: De toekomst van de Europese industrie omarmen

Het industriële landschap van Europa ondergaat een enorme transformatie. Het PROSPECTS 5.0-project, een gloednieuw initiatief dat wordt gefinancierd door Horizon Europe, gaat de toekomst van deze transitie vormgeven door te onderzoeken hoe 14 pilotbedrijven de belangrijkste principes voor een succesvolle Industrie 5.0 toepassen. Het eindresultaat zal een uitgewerkt proces zijn dat uw organisatie helpt om zich voor te bereiden op de overgang naar Industrie 5.0. Met behulp van de duidelijke methodologie en hulpmiddelen kan u uw bedrijf in staat te stellen de Industrie 5.0-benadering over te nemen.

Wat is Industrie 5.0?

Wat als de industrie niet alleen geautomatiseerd en efficiënt is, maar ook mensgericht, duurzaam en veerkrachtig? Dat is de visie achter Industrie 5.0.  Deze nieuwe golf van industriële ontwikkeling gaat verder dan de focus op automatisering en digitalisering van Industrie 4.0 en stelt mens en milieu centraal in de technologische vooruitgang.

In de praktijk betekent dit dat bedrijven meer nadruk moeten leggen op de samenwerking tussen mens en machine en moeten nadenken over een circulair proces dat mens en milieu ten goede komt. Dankzij de veerkracht en flexibiliteit van werknemers kan een bedrijf meer op maat gemaakte en gepersonaliseerde producten maken, met behulp van samenwerkende robots en machines om repetitieve en zware taken uit handen te nemen. Het verzamelen van gegevens en het gebruik van die gegevens om de efficiëntie van processen te verbeteren zal steeds belangrijker worden, zodat menselijke intelligentie kan worden aangevuld met kunstmatige intelligentie.

De vijfde industriële revolutie zal zich meer richten op de plaats van bedrijven in de wereld om hen heen en hoe ze een positieve invloed hebben op werknemers, klanten en het milieu.

Onderzoeken hoe bedrijven Industrie 5.0 omarmen

Gedurende het PROSPECTS 5.0 onderzoeksproject zullen we onderzoeken hoe bedrijven in heel Europa, van startups tot gevestigde giganten, deze Industrie 5.0 principes omarmen.  Door praktijkvoorbeelden uit 14 verschillende use cases te bestuderen, zal het project onderzoeken hoe Industrie 5.0 wortel schiet in sectoren als productie, IT-diensten, onderwijs en energie.

Het projectteam zal zich richten op deze belangrijke gebieden en hoe ze worden toegepast door de bestudeerde bedrijven:

  • Mensgerichtheid: Werknemers mondiger maken en ervoor zorgen dat technologie ten dienste staat van de mensheid.
  • Duurzaamheid: Oplossingen ontwikkelen die de impact op het milieu minimaliseren.
  • Veerkracht: Het bouwen van sterke, aanpasbare industriële ecosystemen.

Het aanpakken van deze sleutelgebieden is een sterke indicator van de mate waarin een bedrijf klaar is voor de toekomst, aangezien deze factoren ongetwijfeld een steeds belangrijkere rol zullen spelen in de manier waarop bedrijven in de toekomst zaken zullen doen.

Doelstellingen

Het project heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het creëren van een open en veerkrachtig ecosysteem om additieve kennisopbouw uit te voeren
  • Het ontwikkelen van een Industrie 5.0 beoordelingskader op basis van de betrokkenheid van meerdere sectoren en stakeholders, maar ook co-creatieprocessen
  • Het uitvoeren van een op feiten gebaseerde analyse van implementatiepraktijken, drijvende krachten, succesfactoren, knelpunten en belemmeringen met betrekking tot de toepassing van Industrie 5.0-principes
  • Aanbieden van meet- en aanpassingsinstrumenten voor industrieleiders en beleidsmakers op nationaal en Europees niveau om de toepassing van de Industrie 5.0-principes te vergroten
  • De toepassing van resultaten versnellen door ze over te dragen aan relevante actoren

Na de opstartfase in de eerste helft van 2024 zal het project in de tweede helft van 2024 een beoordelingsfamework ontwikkelen en inzetten, om vervolgens in de loop van 2025 de verzamelde gegevens van use cases analyseren.

Het eindresultaat van dit onderzoeksproject is een online platform voor organisaties die hun vooruitgang in Industrie 5.0 willen beoordelen, maar ook overdraagbare richtlijnen en beleidsaanbevelingen willen delen. Dit zal uw en verschillende andere soorten organisaties helpen bij hun groene en digitale reis naar Industrie 5.0 door betere technische ondersteuning en bedrijfsondersteuning te bieden.

Op de hoogte blijven?

U kunt de voortgang van het project volgen op de website